– Zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. środków unijnych dla działań na obszarze Pojezierza Brodnickiego

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. środków unijnych dla działań na obszarze Pojezierza Brodnickiego

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza w czwartek (30 czerwca) o godz. 10.00 na spotkanie informacyjne na temat środków unijnych dla działań na obszarze Pojezierza Brodnickiego. Podczas zebrania udzielone zostaną informację potencjalnym wnioskodawcom o Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. Spotkanie odbędzie się w bibliotece Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie.
Ramowy program zebrania:
1. Cel strategii.
2. Zasady przyznawania dofinansowania.
3. Przewidywane typy operacji.
4. Kryteria wyboru operacji.
5. Harmonogram ogłaszania konkursów

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry