– Zaproszenie do udziału w badaniu “Moja sytuacja w czasie koronawirusa”

Zaproszenie do udziału w badaniu “Moja sytuacja w czasie koronawirusa”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w ostatnim etapie badania pt. „Moja sytuacja w czasie koronawirusa” i podzielenie się informacjami o tym, jak pandemia wpłynęła na Państwa życie: rodzinne, zawodowe, społeczne. Badanie sytuacji społeczno-ekonomicznej ludności wiejskiej na tle mieszkańców miast prowadzone jest w ramach operacji pt. „Moja sytuacja w okresie koronawirusa”.

Głównym celem badania jest zebranie opinii osób na temat ich dotychczasowych oraz przyszłych dochodów, stabilności ich miejsca pracy, zmian w zakresie konsumpcji oraz przyjmowanych postaw, a także przewidywań przeobrażeń, które zajdą na rynku pracy, zmian preferencji zakupowych konsumentów żywności w zakresie asortymentu zakupów oraz dostępności towarów, a także szans czy zagrożeń dotyczących sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych. Badanie pozwoli określić, jak zmienia się sytuacja gospodarstw w zakresie ubóstwa oraz warunków życia, a także sposobu wydatkowania środków, zarówno w badanych gospodarstwach domowych, jak i ich otoczeniu.

Wyniki badania oraz wnioski i rekomendacje przyczynią się do zidentyfikowania potrzeb, zagrożeń, czy zmian w funkcjonowaniu mieszkańców obszarów wiejskich, w tym rolników, a także będą mogły być wykorzystane do opracowania rozwiązań przeciwdziałających skutkom COVID-19 na obszarach wiejskich, co jest szczególnie ważne w kontekście przyjmowanych polityk szczegółowych państwa, w tym MRiRW.

Ankieta jest dostępna do końca września br. pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN_cQl6Ri6RODnmbaE7-Et7tDpFFMAcWGLe78-YymUwk-Ueg/viewform

Źródło:Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Warszawie

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry