– Zwrot podatku akcyzowego w 2016 r.

Zwrot podatku akcyzowego w 2016 r.

Do 29 lutego br. trwa składania wniosków przez producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej – Wójt Gminy Zbiczno informuje że:
– wnioski przez producentów rolnych mogą być składane do Wójta Gminy Zbiczno w terminie od 1 lutego do 29 lutego 2016 r.
– do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie: od 01.08.2015 r. do 31.01.2016 r.
– w przypadku wniosków złożonych w m-cu luty 2016 r. kwota zwrotu będzie wypłacana w terminie od 1 kwietnia do 29 kwietnia 2016 r. gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Zbiczno, pokój nr 7.

Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosić będzie:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry