Pracownicy Urzędu

DANE TELEADRESOWE I ZAKRES SPRAW PROWADZONYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W ZBICZNIE

tel. (56) 49 393 17

WÓJT GMINY ZBICZNO

Imię i nazwisko Numer pokoju e-mail Numer wewnętrzny
Magdalena Golubska 7  wojt@zbiczno.pl 40

SEKRETARZ GMINY ZBICZNO

Imię i nazwisko Numer pokoju e-mail Numer wewnętrzny
Mariusz Klonowski 7 sekretarz@zbiczno.pl 34

SKARBNIK GMINY ZBICZNO

Imię i nazwisko Numer pokoju e-mail Numer wewnętrzny
Grażyna Golubska 1 skarbnik@zbiczno.pl 48

KANCELARIA PODAWCZA

Imię i nazwisko Zakres spraw Numer pokoju Numer wewnętrzny e-mail
Anna Szablińska Kancelaria podawcza, archiwum, współpraca z organizacjami pozarządowymi 5 31, faks. 32 kancelaria@zbiczno.pl

SEKRETARIAT

Imię i nazwisko Zakres spraw Numer pokoju Numer wewnętrzny e-mail
Edyta Fandzloch – Malinowska Obsługa sekretariatu, sprawy kadrowe
i organizacyjne
7 47, faks 36 sekretariat@zbiczno.pl

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Imię i nazwisko Zakres spraw Numer pokoju Numer wewnętrzny e-mail
Ewa Gniewek Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż alkoholu 4 33 dg@zbiczno.pl

OŚWIATA I PROMOCJA

Imię i nazwisko Zakres spraw Numer pokoju Numer wewnętrzny e-mail
Katarzyna Dembek Oświata i promocja 4 33 oswiata@zbiczno.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO, OBRONA CYWILNA, SPRAWY WOJSKOWE

Imię i nazwisko Zakres spraw Numer pokoju Numer wewnętrzny e-mail
Hanna Laskowska Ewidencja ludności  i sprawy wojskowe 8 37 usc@zbiczno.pl
Marosz Andrzejczak Zastępca kierownika USC, bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe i ppoż 8 37 oc@zbiczno.pl

GOSPODARKA KOMUNALNA, BUDOWNICTWO

Imię i nazwisko Zakres spraw Numer pokoju Numer wewnętrzny e-mail
Marzena Kłosińska Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa 11 38 m.klosinska@zbiczno.pl
Maciej Gromowski Pozyskiwanie środków zewnętrznych 11 38 m.gromowski@zbiczno.pl
Marzena Hartka

 

Infrastruktura techniczna 10

 

41

 

m.czarnecka@zbiczno.pl
Marek Betlejewski Zagospodarowanie przestrzenne, budownictwo 10 41 m.betlejewski@zbiczno.pl
Sylwia Góralska Gospodarka odpadami komunalnymi 10 41 odpady@zbiczno.pl
Edyta Szulc Gospodarka komunalna, rolnictwo 9 35 gkb@zbiczno.pl
Karolina Ładzik Ochrona środowiska, obsługa rady 9 35 k.ladzik@zbiczno.pl

KSIĘGOWOŚĆ URZĘDU GMINY

Imię i nazwisko Zakres spraw Numer pokoju Numer wewnętrzny e-mail
Ewelina Bernyś Zastępca Skarbnika, księgowość budżetowa 1 44 e.bernys@zbiczno.pl
Wiesława Grabowska Księgowość budżetowa Urzędu Gminy Zbiczno 1 44 ksiegowosc@zbiczno.pl

KSIĘGOWOŚĆ OŚWIATY, KASA

Imię i nazwisko Zakres spraw Numer pokoju Numer wewnętrzny e-mail
Bożena Nagórska Księgowość budżetowa oświaty 3 39 referatoswiaty@zbiczno.pl
Joanna Ostrowska Obsługa kasowa Urzędu i budżetowa oświaty 3 39 kasa@zbiczno.pl

PODATKI

Imię i nazwisko Zakres spraw Numer pokoju Numer wewnętrzny e-mail
Magdalena Piaskowska Wymiar podatków
i opłat
2 43 podatki@zbiczno.pl
Monika Łukwińska Wymiar podatków
i opłat
2 43 m.lukwinska@zbiczno.pl
Małgorzata Mowińska Windykacja należności 2 45 podatki.pobor@zbiczno.pl

INFORMATYKA I OCHRONA DANYCH

Imię i nazwisko Zakres spraw Numer pokoju Numer wewnętrzny e-mail
Grzegorz Grzelak Administrator Bezpieczeństwa Informacji / obsługa informatyczna 2 46 informatyk@zbiczno.pl
Rozmiar czcionki