Pracownicy Urzędu

DANE TELEADRESOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY
W ZBICZNIE

tel. (56) 49 393 17

KIEROWNICTWO URZĘDU

Imię i nazwisko

Numer pokoju

e-mail

Numer

wewnętrzny

Wojciech Rakowski

7

gmina@zbiczno.pl

40

Katarzyna Kwiatkowska

7

sekretarz@zbiczno.pl

34

Grażyna Golubska

4

skarbnik@zbiczno.pl

44

SEKRETARIAT – KANCELARIA

Imię i nazwisko

Zakres spraw

Numer pokoju

Nr wewnętrzny

e-mail

Karolina Ładzik

Kancelaria podawcza, kadry, sprawy organizacyjne, obsługa Rady Gminy Zbiczno

7

31

sekretariat@zbiczno.pl

Magdalena Piaskowska

Kadry, archiwum, współpraca z organizacjami pozarządowymi

7

31

sekretariat2@zbiczno.pl

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Imię i nazwisko

Zakres spraw

Numer pokoju

Nr wewnętrzny

e-mail

Ewa Gniewek

Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż alkoholu

1

33

dg@zbiczno.pl

OŚWIATA I PROMOCJA

Imię i nazwisko

Zakres spraw

Numer pokoju

Nr wewnętrzny

e-mail

Katarzyna Dembek

Oświata i promocja

1

36

oswiata@zbiczno.pl

USC, OC, SPRAWY WOJSKOWE

Imię i nazwisko

Zakres spraw

Numer pokoju

Nr wewnętrzny

e-mail

Hanna Laskowska

Inspektor ds. ewidencji ludności i wojskowości

8

37

usc@zbiczno.pl

Marosz Andrzejczak

Zastępca kierownika USC, bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe i ppoż

8

37

oc@zbiczno.pl

GOSPODARKA KOMUNALNA, BUDOWNICTWO I ROLNICTWO

Imię i nazwisko

Zakres spraw

Numer pokoju

Nr wewnętrzny

e-mail

Marzena Kłosińska

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa

11

38

m.klosinska@zbiczno.pl

Edyta Szulc

Gospodarka komunalna, rolnictwo

9

41

gkb@zbiczno.pl

Marzena Czarnecka

Infrastruktura techniczna, ochrona środowiska

10

41

m.czarnecka@zbiczno.pl

Marek Betlejewski

Zagospodarowanie przestrzenne, budownictwo

10

41

m.betlejewski@zbiczno.pl

Marta Mierzyńska

Pozyskiwanie środków zewnętrznych

9

41

m.mierzynska@zbiczno.pl

REFERAT FINANSOWY, KSIĘGOWOŚĆ OŚWIATY, KASA

Imię i nazwisko

Zakres spraw

Numer pokoju

Nr wewnętrzny

e-mail

Bożena Nagórska

Księgowość budżetowa oświaty

3

39

referatoswiaty@zbiczno.pl

Joanna Ostrowska

Obsługa kasowa Urzędu i budżetowa oświaty

3

39

kasa@zbiczno.pl

PODATKI

Imię i nazwisko

Zakres spraw

Numer pokoju

Nr wewnętrzny

e-mail

Ewelina Bernyś

Wymiar podatków i opłat

5

43

podatki@zbiczno.pl

Małgorzata Mówińska

Windykacja należności

5

45

podatki.pobor@zbiczno.pl

KSIĘGOWOŚĆ URZĘDU GMINY

Imię i nazwisko

Zakres spraw

Numer pokoju

Nr wewnętrzny

e-mail

Wiesława Grabowska

Księgowość budżetowa Urzędu Gminy Zbiczno

4

44

ksiegowosc@zbiczno.pl

INFORMATYKA I OCHRONA DANYCH

Imię i nazwisko

Zakres spraw

Numer pokoju

Nr wewnętrzny

e-mail

Grzegorz Grzelak

Administrator Bezpieczeństwa Informacji / obsługa informatyczna

2

46

informatyk@zbiczno.pl

Rozmiar czcionki