– Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W ZBICZNIE
ul. Młyńska 6

87-305 Zbiczno
tel. 56 493 93 70
faks. 56 493 93 70
e-mail: goksir@zbiczno.pl
skrytka ESP: goksir_zbiczno2/SkrytkaESP

Do góry