– Obiekty rekreacyjne

Obiekty rekreacyjne

Na obszarze gminy wybudowanych zostało wiele obiektów, które służą rekreacji i aktywnemu wypoczynkowi. Lista boisk sportowych, dostępna jest w zakładce tutaj. Są to:

Ścieżka dydaktyczna pn. „Historia rybactwa śródlądowego na terenie Gminy Zbiczno wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową” – wybudowana w roku 2015. Znajduje się na terenie łąkowo-bagiennym za halą sportową w Zbicznie. Wykonana jest z nawierzchni klińcowo-żwirowej i długości 397 m z tablicami informacyjnymi. Poza tym w ramach zadania wykonano wiatę o konstrukcji drewnianej o pow. 90,38 m2, pomost o długości 42,5 m oraz infrastrukturę drogową: parking wraz z dojazdem.

ścieżka dydaktyczna

Teren rekreacyjny wokół stawu w Najmowie – w ramach inwestycji wybudowana została ścieżka spacerowa wokół stawu wraz z dwiema wiatami grillowymi, altaną wypoczynkową, siłownią zewnętrzną i pomostem rekreacyjno-wypoczynkowym. Całość uzupełniona jest o ławki i ogrodzenie obiektu.

staw w Najmowie

Teren rekreacyjny wokół stawu w Pokrzydowie – w ramach tego zadania również wybudowana została ścieżka spacerowa wzdłuż stawu i drogi gminnej o nawierzchni klińcowo-żwirowej, uzupełniona o ławki, stanowisko postoju dla rowerów oraz parking. Dodatkowo wybudowana została wiata rekreacyjno-wypoczynkowa.

Skwer rekreacyjny w Zbicznie pn. „Słoneczny skwerek” – powstał w 2016 r., jest miejscem rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów, położony w samym centrum Zbiczna. Na terenie skwerku znajduje się wiata drewniana ze stołem i ławami, zadaszenie wejściowe, kosze na śmieci, ławeczki, stojak na rowery, lampa solarna, urządzenia zabawowe dla najmłodszych oraz siłownia zewnętrzna.

skwerek w Zbicznie

Na terenie naszej gminy znajduje się 8 placów zabaw, które usytuowane są w Najmowie, Brzezinkach, Lipowcu, Pokrzydowie, Sumowie, Sumówku, Żmijewku i Zbicznie. Każdy z placów wyposażony jest w urządzenia służące do zabawy dla najmłodszych, takie jak np. huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele, czy piaskownice.

Teren zielony nad jeziorem Łąki – na mocy porozumienia zawartego ze Stowarzyszeniem Miłośników Jeziora Łąki, Gmina użyczyła nieodpłatnie teren, na którym wybudowana została nowa kładka nad przepływającą Strugą Brodzką, dzięki której możliwe jest bezpieczne przejście z działki w stronę jeziora. Poza tym Stowarzyszenie dba o czystość w tym miejscu, poprzez m.in. wykonanie i ustawienie koszy na śmieci, przebieralni i ławki do siedzenia. Wykonano również informacje na tych obiektach popularyzujące dbałość o porządek i ochronę środowiska.

Do góry