– Cennik i regulamin korzystania z hali w Zbicznie

Cennik i regulamin korzystania z hali w Zbicznie

Cennik korzystania z Sali Cardio

Wynajmujący 1 wejście Karnet 4 wejścia Karnet 8 wejść Karnet bez limitu
Osoby indywidualne i instytucje
10 zł
30 zł
50 zł
80 zł
Instytucje (przy zakupie 10 karnetów)
8 zł
25 zł
40 zł
70 zł
Osoby powyżej 60 roku życia
6 zł
20 zł
35 zł
50 zł
Weterani (po okazaniu legitymacji)
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
Karnet upominkowy
---
30 zł
50 zł
80 zł
Tytuł opłaty Cała hala / cena za godz. Sektor / cena za godz.
Wynajęcie boiska głównego
70 zł
35 zł
Osoby i instytucje wynajmujące halę w okresie nie krótszym niż 3 miesiące
60 zł
30 zł
Szkoły i kluby sportowe spoza terenu gminy Zbiczno
50 zł
30 zł
Obozy i zgrupowania sportowe w okresie zimowym
70 zł
30 zł
Obozy i zgrupowania sportowe w okresie letnim
50 zł
30 zł
Kluby, stowarzyszenia sportowe mające siedzibę na terenie Gminy Zbiczno
40 zł
20 zł
Imprezy komercyjne
150 zł
40 zł
Zawody sportowe
90 zł
40 zł
Wynajęcie Sali Fitness
40 zł
---
Urodziny na sportowo
70 zł
---
Weterani (po okazaniu legitymacji)
bezpłatnie
bezpłatnie
Budynek rekreacyjny "Grzybek"
50 zł
---

*karnet ważny 1 miesiąc od daty zakupu

1. Opłaty za wynajem  powierzchni pod automaty do sprzedaży artykułów spożywczych  i napojów wynosi 196,80 zł brutto miesięcznie za 1m² powierzchni.

2. Opłata za umieszczenie na hali sportowej reklamy o powierzchni do 5m² wynosi 40 zł brutto za miesiąc. Za każdy następny 1m² – 5 zł brutto.

3. Imprezy, zawody i zajęcia sportowe, których organizatorem lub współorganizatorem jest Wójt Gminy Zbiczno, mogą być zwolnione z opłat lub ceny mogą podlegać indywidualnej negocjacji.

Regulaminy korzystania z obiektów hali sportowo - widowiskowej

Do góry