– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie
ul. Młyńska 6
87-305 Zbiczno
tel. (56) 49 393 19
e-mail: gops@gopszbiczno.pl

Zapraszamy na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie.

Do góry