– Pracownicy Urzędu

Pracownicy Urzędu

DANE TELEADRESOWE I ZAKRES SPRAW PROWADZONYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W ZBICZNIE - tel. 56 49 393 17

WÓJT GMINY ZBICZNO

Imię i nazwiskoNumer pokojuE-mail
Magdalena Golubska7wojt@zbiczno.pl

SEKRETARZ GMINY ZBICZNO

Imię i nazwiskoNumer pokojuE-mail
Mariusz Klonowski7sekretarz@zbiczno.pl

SKARBNIK GMINY ZBICZNO

Imię i nazwiskoNumer pokojuE-mail
Grażyna Golubska1skarbnik@zbiczno.pl

KANCELARIA PODAWCZA

Imię i nazwiskoZakres sprawNumer pokojuE-mail
Aleksandra Babalskawspółpraca z organizacjami pozarządowymi, obsługa rady5kancelaria@zbiczno.pl
Karolina Dąbrowskakancelaria podawcza, archiwum, promocja5k.ladzik@zbiczno.pl

SEKRETARIAT

Imię i nazwiskoZakres sprawNumer pokojuE-mail
Anna Kosakowskaobsługa sekretariatu, sprawy kadrowe i organizacyjne7sekretariat@zbiczno.pl

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - tel. 790- 202 743

Imię i nazwisko Zakres spraw Numer pokoju E-mail
Ewa Gniewek działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż alkoholu 4 dg@zbiczno.pl

OŚWIATA - tel. 790 202 743

Imię i nazwiskoZakres sprawNumer pokojuE-mail
Katarzyna Dembekoświata4oswiata@zbiczno.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO, OBRONA CYWILNA, SPRAWY WOJSKOWE – tel. 790 202 925

Imię i nazwiskoZakres sprawNumer pokojuE-mail
Elżbieta Stawska
Anna Szablińska
ewidencja ludności  i sprawy wojskowe8ob@zbiczno.pl
Marosz Andrzejczakzastępca kierownika USC, bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe i ppoż8oc@zbiczno.pl

GOSPODARKA KOMUNALNA, BUDOWNICTWO – tel. 790 202 746, 56 49 393 23

Imię i nazwiskoZakres sprawNumer pokojuE-mail
Marzena KłosińskaKierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa11m.klosinska@zbiczno.pl
Maciej Gromowskipozyskiwanie środków zewnętrznych11m.gromowski@zbiczno.pl
Marzena Hartkainfrastruktura techniczna10m.czarnecka@zbiczno.pl
Marek Betlejewskizagospodarowanie przestrzenne, budownictwo10m.betlejewski@zbiczno.pl
Sylwia Laskowskagospodarka odpadami komunalnymi10

odpady@zbiczno.pl

Ewelina Przysiecka
gospodarka komunalna i rolnictwo
9

gkb@zbiczno.pl

KSIĘGOWOŚĆ URZĘDU GMINY

Imię i nazwiskoZakres sprawNumer pokojuE-mail
Ewelina BernyśZastępca Skarbnika, księgowość budżetowa1e.bernys@zbiczno.pl
Wiesława Grabowskaksięgowość budżetowa Urzędu Gminy Zbiczno1ksiegowosc@zbiczno.pl

KSIĘGOWOŚĆ OŚWIATY, KASA

Imię i nazwisko Zakres spraw Numer pokoju E-mail
Małgorzata Mowińska księgowość budżetowa oświaty 3 referatoswiaty@zbiczno.pl

Barbara Michałkiewicz

Monika Łukwińska

obsługa kasowa Urzędu 3 kasa@zbiczno.pl

PODATKI – tel. 790 202 794

Imię i nazwiskoZakres sprawNumer pokojuE-mail
Magdalena Piaskowskawymiar podatków
i opłat
2Bpodatki@zbiczno.pl
Joanna Ostrowska
Katarzyna Sztramska
obsługa budżetowa oświaty i Urzędu2Bj.ostrowska@zbiczno.pl
Natalia Osmańskawindykacja należności2Bpodatki.pobor@zbiczno.pl

INFORMATYKA I OCHRONA DANYCH

Imię i nazwiskoZakres sprawNumer pokojuE-mail
Grzegorz GrzelakInspektor Ochrony Danych / obsługa informatyczna2Ainformatyk@zbiczno.pl
Do góry