– ZUS

W piątek, 15 września kolejni emeryci i renciści otrzymają czternastą emeryturę. W regionie tego dnia dodatkowe świadczenie trafi do 59,6 tys. uprawnionych osób na kwotę 135,5 mln zł.

Na Kujawach i Pomorzu czternastą emeryturę do tej pory otrzymało 208,5 tys. emerytów i rencistów na kwotę 481,5 mln zł. W tym tygodniu czternastka trafi do kolejnej grupy …

Więcej 14. emerytura. ZUS podaje terminy kolejnych wypłat.

Uczniowie otrzymujący rentę rodzinną po zmarłym rodzicu, którzy ukończyli 16. rok życia, mają obowiązek dostarczyć do ZUS-u zaświadczenie ze szkoły, że dalej się uczą. Wraz z zaświadczeniem muszą złożyć wniosek o dalszą wypłatę renty. W przeciwnym razie stracą świadczenie. Taki obowiązek spoczywa również na studentach.

Aby nie stracić renty rodzinnej uczniowie, którzy ukończyli 16 lat, muszą …

Więcej Ważne informacje dla uczniów i studentów z rentą rodzinną

W razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo śmierci osoby, dla której ZUS prowadzi subkonto, zgromadzone na nim środki są dzielone i wypłacane osobom uprawnionym. Nie zawsze jednak rodzina zmarłego ma do nich prawo.
Nie zawsze po śmierci ubezpieczonego rodzina ma prawo do dziedziczenia środków zapisanych na subkoncie w ZUS. Jeśli zmarły skończył 65 lat i miał przyznaną …

Więcej Kto i kiedy może dziedziczyć środki z subkonta w ZUS?

Rodzice, którzy złożą poprawnie wypełniony wniosek o 300 plus z programu „Dobry Start” do 31 sierpnia, otrzymają pieniądze na wyprawkę szkolną do końca września. Ci, którzy będą zwlekać ze złożeniem wniosku, dostaną wsparcie w ciągu dwóch miesięcy od jego złożenia. Przy czym nabór wniosków o świadczenie trwa tylko do 30 listopada.

 Od 1 lipca rodzice i …

Więcej Wniosek o 300 plus warto złożyć do końca sierpnia

Na Kujawach i Pomorzu 181 stulatków oprócz emerytury lub renty, otrzymuje z ZUS-u specjalną premię za wiek, czyli tzw. świadczenie honorowe. Jest ono dożywotnie i wypłacane co miesiąc w wysokości kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin. Obecnie przyznaje się je w wysokości 5,5 tys. zł brutto.
Wraz z setnymi urodzinami seniorzy otrzymują dodatkowe pieniądze za …

Więcej 5,5 tys. zł dożywotnio z ZUS dla stulatków

Wciąż zdarza się, że emeryci czy renciści zapominają poinformować ZUS z odpowiednim wyprzedzeniem o zmianie adresu i numeru rachunku bankowego. ZUS przypomina, jakie konsekwencje mogą z tego wynikać.

Każdą zmianę adresu, numeru rachunku bankowego emeryt, rencista czy pobierający inne świadczenie wypłacane przez ZUS powinien zgłosić do Zakładu najpóźniej na 12 dni roboczych przed terminem płatności swojego …

Więcej O czym warto pamiętać, gdy świadczenie wypłaca ZUS ?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do skorzystania z eksperckich dyżurów telefonicznych, które odbędą się w lipcu. Tematyka dyżurów dotyczyć będzie m.in. świadczeń dla rodzin, zasiłków, świadczenia rehabilitacyjnego, przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych, sanatorium z ZUS, dziedziczenia z subkonta, ulg i umorzeń należności wobec ZUS-u, czy Platformy Usług Elektronicznych ZUS- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie …

Więcej Lipcowe dyżury telefoniczne z ekspertami ZUS

Osoby, które wykorzystały zasiłek  chorobowy przez  maksymalny okres, a nadal są niezdolne do czynności zarobkowych i rokują, że dalsze leczenie lub rehabilitacja przywróci możliwość wykonywania pracy, mogą ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym, która po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolna do pracy a dalsze leczenie lub …

Więcej Świadczenie rehabilitacyjne tylko dla osób rokujących odzyskanie zdolności do pracy

Tatusiowie, którzy podlegają ubezpieczeniu chorobowemu np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, czy działalności gospodarczej mają prawo do dwóch tygodni urlopu ojcowskiego. Z tego uprawnienia chętnie korzystają.  

Tata objęty ubezpieczeniem chorobowym, któremu urodziło się dziecko, bądź przyjął je na wychowanie, może otrzymać zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego rodzicielskiego i ojcowskiego. Najwięcej ojców korzysta z …

Więcej Urlop tylko dla ojca

Placówki ZUS w regionie przez cały rok organizują eksperckie dyżury telefoniczne. W czerwcu podczas rozmowy ze specjalistami będzie można zapytać m.in. o wyjazd do sanatorium z ZUS, świadczenia emerytalno-rentowe, zasiłki, świadczenie 500 plus dla niesamodzielnych, raty, czy zasady dziedziczenia z subkonta w ZUS- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Pierwszy dyżur telefoniczny …

Więcej Czerwcowe dyżury telefoniczne z ekspertami ZUS

Do góry