– Świetlice

Świetlice

Rezerwacja świetlic od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00,
pod nr tel. 56 49 393 70.

Zarządzenie nr 369/2023 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2023 roku sprawie regulaminu korzystania z obiektów będących w zarządzaniu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie i ustalenia stawek za najem nieruchomości lokalowych stanowiących mienie komunalne Gminy Zbiczno.

Stawki opłat za najem nieruchomości lokalowych będących mieniem komunalnym gminy Zbiczno oraz ruchomości będących w zarządzaniu GOKSiR ZbicznoŚwietlica w Najmowie

Świetlica w Brzezinkach

 

 

 

Do góry