– Świetlice

Świetlice

Rezerwacja świetlic od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00,
pod nr tel. 56 49 393 70.

Zarządzenie nr 400/2023 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 maja 2023 roku w sprawie ustalenia stawek za najem świetlic wiejskich na terenie Gminy Zbiczno będących w zarządzaniu
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie

 

Stawki opłat za najem nieruchomości lokalowych będących mieniem komunalnym gminy Zbiczno oraz ruchomości będących w zarządzaniu GOKSiR Zbiczno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świetlica w Najmowie

Świetlica w Brzezinkach

 

 

 

Do góry