– Świetlice

Świetlice

Rezerwacja świetlic od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00,
pod nr tel. 56 49 393 70. 

Stawki opłat za najem i dzierżawę nieruchomości lokalowych będących mieniem komunalnym gminy – świetlice

1) WESELE – (od czwartku od godz. 8.00 do poniedziałku do godz. 18.00) + zabawa sylwestrowa

POKRZYDOWO
– sala + kuchnia z wyposażeniem – 1.000 zł brutto
– ryczałt za energię elektryczną – 100 zł brutto
– ryczałt za wodę i wywóz nieczystości stałych – 100 zł brutto
– każdy następny dzień – 100 zł brutto (sala + kuchnia) oraz 40 zł za media tj. prąd, woda, ścieki i wywóz nieczystości stałych.
– każdy następny dzień – 100 zł brutto (sala + kuchnia) oraz 40 zł za media tj. prąd, woda, ścieki i wywóz nieczystości stałych.

ZBICZNO
– sala + kuchnia – 800 zł brutto

– ryczałt za energię elektryczną – 100 zł brutto
– ryczałt za wodę i wywóz nieczystości stałych – 100 zł brutto
– każdy następny dzień – 100 zł brutto (sala + kuchnia) oraz 40 zł za media tj. prąd, woda, ścieki i wywóz nieczystości stałych.

SUMOWO I CICHE
– sala + kuchnia – 300 zł brutto
– ryczałt za energię elektryczną – 100 zł brutto
– ryczałt za wodę i wywóz nieczystości stałych – 100 zł brutto
– każdy następny dzień – 50 zł brutto (sala + kuchnia) oraz 30 zł za media tj. prąd, woda, ścieki i wywóz nieczystości stałych.

NAJMOWO
– sala + kuchnia – 150 zł brutto

– ryczałt za energię elektryczną – 50 zł brutto
– ryczałt za wodę i wywóz nieczystości stałych – 100 zł brutto
– każdy następny dzień – 50 zł brutto (sala + kuchnia) oraz 20 zł za media tj. prąd, woda, ścieki i wywóz nieczystości stałych.

BRZEZINKI, LIPOWIEC
– sala + kuchnia – 100 zł brutto
– ryczałt za energię elektryczną – 50 zł brutto
– ryczałt za wodę i wywóz nieczystości stałych – 50 zł brutto
– każdy następny dzień – 50 zł brutto (sala + kuchnia) oraz 20 zł za media tj. prąd, woda, ścieki i wywóz nieczystości stałych.

2) KOMUNIE, JUBILEUSZ, URODZINY, STYPA, itp. (do 2 dni)
POKRZYDOWO, ZBICZNO
– sala + kuchnia – 300 zł brutto

– ryczałt za energię elektryczną – 50 zł brutto
– ryczałt za wodę i wywóz nieczystości stałych – 100 zł brutto
– każdy następny dzień – 50 zł brutto (sala + kuchnia) oraz 25 zł za media tj. prąd, woda, ścieki i wywóz nieczystości stałych.

SUMOWO I CICHE
– sala + kuchnia – 200 zł brutto
– ryczałt za energię elektryczną – 50 zł brutto
– ryczałt za wodę i wywóz nieczystości stałych – 50 zł brutto
– każdy następny dzień – 50 zł brutto (sala + kuchnia) oraz 20 zł za media tj. prąd, woda, ścieki i wywóz nieczystości stałych.

BRZEZINKI, LIPOWIEC
– sala + kuchnia – 100 zł brutto
– ryczałt za energię elektryczną – 50 zł brutto
– ryczałt za wodę i wywóz nieczystości stałych – 50 zł brutto
– każdy następny dzień – 50 zł brutto (sala + kuchnia) oraz 20 zł za media tj. prąd, woda, ścieki i wywóz nieczystości stałych.

3) Wynajęcie sali na jeden dzień bez korzystania z kuchni i pomieszczeń kuchennych
Zbiczno, Pokrzydowo, Sumowo, Ciche
– 200 zł brutto,
Najmowo – 150 zł brutto
Brzezinki, Lipowiec – 100 zł brutto

4) Zabawa taneczna, dochodowa (z konsumpcją)
Zbiczno – 500 zł brutto
Pokrzydowo – 600 zł brutto,
Sumowo, Ciche – 300 zł brutto,
Najmowo, Brzezinki, Lipowiec – 200 zł brutto

5) Wynajem świetlic na pokaz, szkolenia, spotkania przedwyborcze, itp. – za każdą rozpoczętą godzinę 50 zł brutto
6) Wynajem krzeseł i ławek – 5 zł sztuka
7) Wynajem stołów – 10 zł sztuka

Stowarzyszenie z terenu Gminy Zbiczno posiadające osobowość prawną i jednostki organizacyjne gminy mogą uzyskać zniżkę 50 % stawki wynikającej z zarządzenia.

Świetlica w Najmowie

Świetlica w Brzezinkach

 

 

 

Do góry