– Inwestycje z dofinansowaniem

Inwestycje z dofinansowaniem

Młodzi naukowcy

Projekt:  „Młodzi naukowcy” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego

Więcej »
Do góry