– Inwestycje z dofinansowaniem

Inwestycje z dofinansowaniem

Dostępna Gmina Zbiczno

Projekt “Dostępna Gmina Zbiczno” realizowany przez Gminę Zbiczno w ramach ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego

Więcej »

Eksperymenty kluczem do wiedzy

Projekt:  „Eksperymenty kluczem do wiedzy” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu

Więcej »
Do góry