– Inwestycje z dofinansowaniem

Inwestycje z dofinansowaniem

Eksperymenty kluczem do wiedzy

Projekt:  „Eksperymenty kluczem do wiedzy” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu

Więcej »

Modernizacja drogi dojazdowej w Sumówku

Gmina Zbiczno zrealizowała zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami do długości 1,000 km, w obrębie geodezyjnym: Sumówko dz. nr 139/1, 139/2, 149/5, 149/7,

Więcej »
Do góry