– Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

W celu złożenia do Urzędu Gminy Zbiczno pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Identyfikator elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Zbiczno to: 6k7kk56mfd. Warto się nim posłużyć w sytuacji, gdy nie możemy zlokalizować danych adresowych Urzędu Gminy.

W przypadku braku na platformie ePUAP Urzędu interesującej Państwa usługi warto skorzystać z formularza tzw. pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Platforma ePUAP

Metody dostarczenia dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy Zbiczno:

Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysyłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziele Pomoc serwisu ePUAP na stronie epuap.gov.pl.

Wymogi dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Gminy Zbiczno:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP w przypadku dokumentów dostarczanych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
  2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekraczać 5 MB.
  3. Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w repozytorium.

Akceptowalnymi formatami plików dołączanych do formularzy są:

  • DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT, PDF
  • XLS, XSLX, ODS
  • GIF, TIF, JPG, PNG

 

 

Do góry