– “Klub Seniora w Zbicznie”

“Klub Seniora w Zbicznie”

Gmina Zbiczno dzięki otrzymanej dotacji w wysokości 59.841,00 zł ze środków Ministerstwa, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w roku 2017 utworzyła w Zbicznie Klub Seniora. Zadanie realizowane było w ramach „Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020”. Pomieszczenia zostały wyposażone w niezbędny sprzęt i wyposażenie. Co ważne, Klub został dostosowany w taki sposób, aby mogły z niego korzystać osoby niepełnosprawne. Teren wokół obiektu został też wyłożony kostką brukową w celu utworzenia ciągów komunikacyjnych i miejsc parkingowych. Realizacja tej inwestycji spowodowała, że najstarsi mieszkańcy naszej gminy zyskali miejsce, w którym mogą wspólnie miło i aktywnie spędzać czas.

Do góry