– „Bransoletki życia” trafią do seniorów z terenu Gminy Zbiczno – trwa rekrutacja !!!

„Bransoletki życia” trafią do seniorów z terenu Gminy Zbiczno – trwa rekrutacja !!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie informuje, że od dnia 07.06.2021r. do 30.06.2021 r. prowadzi rekrutację do Projektu ,,Kujawsko – Pomorska Teleopieka” w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014- 2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu osób potrzebujących wsparcie w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców naszej Gminy do usługi teleopieka przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii.

„Bransoletki życia” są to mobilne urządzenia do szybkiego przywoływania pomocy. Obsługa jest bardzo prosta, a poczucie bezpieczeństwa jakie daje, bezcenne.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie w biurze nr 2 w godzinach urzędowania Ośrodka.

Osoba do kontaktu:

Magdalena Ulatowska
tel. 56 49 393 19
tel. 513 105 177


Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry