– „Dbamy o wartość pieniądza” – to temat pisemnego konkursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski

„Dbamy o wartość pieniądza” – to temat pisemnego konkursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski

Ruszyła XVIII edycja konkursu na pracę pisemną, która adresowana jest do uczniów wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce!
Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest hasło „Dbamy o wartość pieniądza” to motto Narodowego Banku Polskiego. Co to oznacza i dlaczego jest tak ważne?
Dla laureatów i wyróżnionych uczestników z każdej kategorii czekają nagrody pieniężne, ufundowane przez organizatora. Dla uczniów ze szkół z terenu naszej gminy, którzy wezmą udział w konkursie, nagrody przygotowała również, wójt Magdalena Golubska. Koordynatorkami pisemnych zmagań w naszych gminnych szkołach są nauczycielki: Barbara Michalak (Zbiczno) oraz Emilia Grochowska (Pokrzydowo).
Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych. Adresatami pierwszej grupy są uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych. Natomiast drugą grupę uczestników stanowią uczniowie szkół ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).
Prace konkursowe powinny być przygotowane w języku polskim, o objętości nie mniejszej niż 5 stron i nie większej niż 10 stron formatu A4. Prace mogą zawierać elementy graficzne takie jak np. zdjęcia czy wykresy. Do prac należy załączyć bibliografię. Pozostałe szczegóły dotyczące zasad konkursowych znajdują się w regulaminie.
W obu kategoriach wiekowych zostaną przyznane po trzy nagrody główne i trzy wyróżnienia specjalne.
I miejsce – 4000 zł,
II miejsce – 3500 zł,
III miejsce – 3000 zł,
wyróżnienie – 1500 zł.
Gratyfikację za wsparcie merytoryczne otrzymają również nauczyciele-opiekunowie nagrodzonych uczniów. Prace konkursowe (z załącznikami wymaganymi w regulaminie) należy nadsyłać do 15 października 2019 r. (do końca dnia) wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego.
Wyboru laureatów dokona Kapituła konkursowa na przełomie listopada i grudnia. Laureaci i ich opiekunowie merytoryczni zostaną powiadomieni o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na uroczystej gali finałowej w Narodowym Banku Polskim w Warszawie w grudniu. Zaproszenie na nią otrzymają wyłącznie zwycięzcy konkursu i ich opiekunowie merytoryczni.
Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Partnerem konkursu jest firma Plagiat.pl, dzięki której wszystkie prace zostaną sprawdzone w Internetowym Systemie Antyplagiatowym Plagiat.pl w celu wykluczenia naruszenia praw autorskich i nieuprawnionego wykorzystywania cudzej własności intelektualnej.

Szczegóły na temat konkursu (regulamin, wymagane załączniki) na stronie:

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry