– „Dofinansowanie na zagospodarowanie stawów w Najmowie i Pokrzydowie”

„Dofinansowanie na zagospodarowanie stawów w Najmowie i Pokrzydowie”

W środę (5 września) Wójt Gminy Zbiczno Wojciech Rakowski wraz ze Skarbnikiem Gminy Grażyną Golubską podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu dwie umowy o dofinansowanie projektów pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Pokrzydowo polegające na budowie ścieżki spacerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Na realizację ww. zadań Gmina otrzyma środki pomocowe z budżetu państwa oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, w kwocie odpowiednio 214.640,00 zł i 85.328,00 zł, co daje łącznie prawie 300 tys. zł. Projekt zakłada wybudowanie wokół stawu w Najmowie ścieżki spacerowej, pomostu, siłowni zewnętrznej, a także altany wypoczynkowej, wiat grillowych i okręgu kamiennego na ognisko. Natomiast w Pokrzydowie w pobliżu stawu powstanie ścieżka spacerowa z ławkami i stanowiskami dla postoju rowerów, a także parking i wiata rekreacyjno-wypoczynkowa. Końcowa realizacja obu zadań planowana jest do lipca 2019 r.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry