– Dotacje do wymiany kotłów

Dotacje do wymiany kotłów

Informujemy, iż od poniedziałku 29 marca do 30 czerwca 2021 r. prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania. Dotację w wys. 2.000 zł można otrzymać w przypadku likwidacji nieekologicznego źródła ogrzewania i zastąpienia go nowym w postaci:

  • kotła olejowego,
  • kotła gazowego,
  • kotła zasilanego en. elektryczną,
  • kotła na paliwo stałe, w tym biomasę, spełniającego wymagania klasy 5, zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w § 1 ust. 2 i/lub wymogi, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe,
  • pompy ciepła.

Wnioski należy składać w formie papierowej do kancelarii podawczej, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu (od 7:15). Rozpatrywane będą one według kolejności ich wpływu.

Wszelkich informacji udziela Referat GKB pod nr tel. 790 202 746, 56 49 393 23.

Wniosek do pobrania TUTAJ.

Share on facebook
Facebook
Share on email
E-mail
Share on print
Drukuj
Do góry