– Dotacje do wymiany kotłów

Dotacje do wymiany kotłów

Informujemy, iż od poniedziałku 29 marca do 30 czerwca 2021 r. prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania. Dotację w wys. 2.000 zł można otrzymać w przypadku likwidacji nieekologicznego źródła ogrzewania i zastąpienia go nowym w postaci:

  • kotła olejowego,
  • kotła gazowego,
  • kotła zasilanego en. elektryczną,
  • kotła na paliwo stałe, w tym biomasę, spełniającego wymagania klasy 5, zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w § 1 ust. 2 i/lub wymogi, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe,
  • pompy ciepła.

Wnioski należy składać w formie papierowej do kancelarii podawczej, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu (od 7:15). Rozpatrywane będą one według kolejności ich wpływu.

Wszelkich informacji udziela Referat GKB pod nr tel. 790 202 746, 56 49 393 23.

Wniosek do pobrania TUTAJ.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry