– Informacja w sprawie składania wniosków dotyczących oszacowania szkód spowodowanych suszą

Informacja w sprawie składania wniosków dotyczących oszacowania szkód spowodowanych suszą

W związku z suszą, która poczyniła straty w uprawach rolnych na terenie Gminy Zbiczno poszkodowani rolnicy mają możliwość składania wniosków o dokonanie szacowania szkód w uprawach. Po uzyskaniu odpowiedzi od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. powołania komisji, złożone wnioski będą podstawą do sporządzenia protokołu strat.

Zgodnie z Systemem Monitoringu Suszy prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na chwilę obecną do szacowania strat kwalifikują się następujące rodzaje upraw: zboża ozime, zboża jare, tytoń, warzywa gruntowe, truskawki, krzewy owocowe, drzewa owocowe, rośliny strączkowe na niżej wymienionych kategoriach gleb.

  • kategoria gleby I (bardzo lekka — piasek luźny) — zboża ozime, zboża jare, tytoń, warzywa gruntowe, truskawki, drzewa i krzewy owocowe, rośliny strączkowe

  • kategoria gleby II (lekka — piasek gliniasty) – zboża ozime, zboża jare, truskawki i krzewy owocowe, rośliny strączkowe

W przypadku wystąpienia szkód w uprawach innych niż w/w oraz uwzględnieniem w dalszych raportach IUNG pozostałych roślin, obowiązkiem rolnika jest zgłoszenie oraz uzupełnienie wniosku o pozostałe straty.

We wniosku należy wpisać wszystkie uprawy w gospodarstwie (tak jak do dopłat bezpośrednich) – nawet te w których szkoda nie wystąpiła.

Wnioski należy złożyć na załączonym formularzu w Urzędzie Gminy Zbiczno (pok. nr 9)  do dnia 13 lipca  2018 roku.

Wnioski o oszacowanie szkód dostępne są w siedzibie urzędu (pokój nr 9, Referat Gospodarki Komunalnej Budownictwa i Rolnictwa) oraz na stronach internetowych urzędu pod linkiem:
http://gm-zbiczno.rbip.mojregion.info/ogloszenie-nr-3932018-wojta-gminy-zbiczno-z-dnia-28-czerwca-2018-roku-dotyczaca-mozliwosci-skladania-przez-rolnikow-wnioskow-o-dokonanie-szacowania-szkod-w-uprawach-rolnych/

POWIERZCHNIA POSZCZEGÓLNYCH UPRAW PODANA PRZEZ ROLNIKA MUSI BYĆ ZGODNA Z POWIERZCHNIAMI ZGŁOSZONYMI WE WNIOSKU O DOPŁATY OBSZAROWE DO ARMiR

Facebook
E-mail
Drukuj