– Informacja Wójta Gminy Zbiczno o rejestrze kotłów grzewczych (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków)

Informacja Wójta Gminy Zbiczno o rejestrze kotłów grzewczych (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków)

Od 1 lipca rusza proces składania obowiązkowych deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw. Oznacza to, że każdy właściciel/zarządca budynku jest zobowiązany do wypełnienia deklaracji. Deklarację można złożyć w prosty i szybki sposób przez internet wystarczy mieć profil zaufany lub e-dowód. Dla osób, które nie mogą złożyć deklaracji on-line istnieje możliwość złożenia jej w formie tradycyjnej, osobiście w Urzędzie Gminy właściwym dla miejsca budynku albo wysyłając pocztą. Dane z deklaracji trafią do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Czas na złożenie deklaracji to 12 miesięcy dla istniejących źródeł ogrzewania, liczone od 1 lipca. W przypadku nowych źródeł – termin wynosi 14 dni od otrzymania decyzji o zakończeniu budowy/pozwolenia na użytkowanie budynku.

Deklaracje dostępne są w Urzędzie Gminy Zbiczno, pokój nr 9 oraz na stronach internetowych: www.bip.zbiczno.pl, www.zbiczno.pl. Informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa Urzędu Gminy Zbiczno, pokój nr 9, tel. 56 49 393 23. Szczegółowe informacje oraz możliwość pobrania deklaracji znajdują się są na stronie www.zone.gunb.gov.pl.


Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry