– Informacja Wójta Gminy Zbiczno

Informacja Wójta Gminy Zbiczno

Wójt Gminy w Zbicznie informuje, iż w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbiczno www.bip.zbiczno.ug.gov.pl w okresie od dnia 27 października 2016r. do dnia 29 listopada 2016r. zostało wywieszone ogłoszenie  w sprawie  przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Sumówku stanowiących własność Gminy Zbiczno.

Szczegółowe informacje zamieszczono w ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie pok. nr  10 – Referat Gospodarki Komunalnej Budownictwa i Rolnictwa tel. 56 49 393 23.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry