– Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Przedmiotem konsultacji jest projekt Rocznego Programu współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
Konsultacje społeczne trwają w terminie 19.10.2016 r. – 2.11.2016 r.
Konsultacje mogą być prowadzone w następujących formach:
a) składanie opinii, uwag pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej;
b) przyjmowanie opinii i uwag w siedzibie urzędu;
c) przyjmowanie opinii i uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wszelkie uwagi i opinie prosimy przesłać na adres:
starostwo@brodnica.com.pl, lub w wersji papierowej pisząc na adres Starostwa Powiatowego w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica lub osobiście w siedzibie urzędu.
Konsultacje prowadzi Wydział Promocji i Rozwoju, Turystyki Spraw Społecznych.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry