– Nabór ankiet dot. folii rolniczych

Nabór ankiet dot. folii rolniczych

Informujemy, iż zgodnie z Ogłoszeniem Nr 256/2021 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 czerwca 2021 r. o zbieraniu danych do inwentaryzacji odpadów rolniczych, do dnia 30 lipca 2021 r. przyjmowane będą ankiety dot. ilości posiadanych folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej.

W związku z możliwością uzyskania przez gminę dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie z zakresu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej przeprowadzona zostanie inwentaryzacja ilości odpadów znajdujących się na terenie gminy. Zbierane i odzyskiwane lub unieszkodliwienie będą następujące odpady: folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag.

Ankieta dostępna jest do pobrania TUTAJ.

W związku z powyższym zainteresowani rolnicy planujący oddać w/w odpady mogą składać do Urzędu Gminy Zbiczno ankiety, które przyjmowane będą do dnia 30 lipca 2021 r.

Zadanie planowane jest do realizacji w 2022 roku.

Utylizacją i unieszkodliwieniem w/w odpadów dostarczonych przez rolników do miejsca wskazanego przez Urząd Gminy zajmie się specjalistyczna firma.

Informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa Urzędu Gminy Zbiczno, pok. 9, tel. 56 49 393 23, 790 202 746.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry