– Nabór zgłoszeń do projektu “Projektowa Popcornica”

Nabór zgłoszeń do projektu “Projektowa Popcornica”

Do 26 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń w projekcie “Projektowa Popcornica”, realizowanym przez  Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica.

Projektowa Popcornica to projekt, w ramach którego młodzi ludzie nauczą się w praktyce tworzenia własnych projektów opartych na rzetelnej i dostosowanej do środowiska diagnozie potrzeb. Młodzież, niczym ziarna kukurydzy w popcornicy będzie dojrzewać i nabierać odpowiednich kompetencji do przeprowadzania procesów konsultacyjnych, aby w swoich projektach odpowiadać na potrzeby rówieśników. Cały proces udziału młodych w projekcie zakończy się nabyciem kompetencji członków organizacji w obszarze planowania projektów, pisania wniosków o dotacje i fundrisingu.

W ramach projektu zaplanowaliśmy następujące działania:

  • Kick-off meeting – spotkanie zapoznawcze online, na którym uczestnicy poznają swoich opiekunów, omówiony zostanie harmonogram i zasady pracy.
  • I zlot warsztatowy – trzydniowy wyjazd szkoleniowy, podczas którego młodzi nauczą się przeprowadzać diagnozy potrzeb i konsultacje. Poruszona zostanie tematykę budowania zespołu oraz pełnienie roli lidera. Przygotowaliśm róniweż atrakcje integracyjne, sesję zdjęciową oraz wyprawkę konsultacyjna dla każdego uczestnika.
  • Praca w terenie – każdy z uczestników projektu będzie miał za zadanie powołać w swoich społecznościach 4-5 osobowe drużyny, które będą go wspierały w czasie przeprowadzania procesów konsultacyjnych i uczestniczyły w ich przygotowaniu oraz realizacji. Opiekę nad drużynami sprawować będą facylitatorzy.
  • II zlot warsztatowy – dwudniowy wyjazd szkoleniowy dla uczestników projektu i ich grup, podczas którego poznają poszczególne elementy metody projektu i w oparciu o wyniki przeprowadzonej diagnozy będą dalej pracować nad problemami, które dotykają młodych w ich otoczeniu.
  • Wizyty studyjne – dwie wizyty studyjne do aktywnie działających organizacji młodzieżowych, operatorów projektów, samorządów, czy innych miejsc, które mogą stać się dla inspiracją dla uczestników.
  • Wirtualna przestrzeń – stworzymy przestrzeń do komunikowania się i wymiany doświadczeń dla wszystkich uczestników.

Konkurs dedykowany jest dla osób w wieku od 15 do 29 lat z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, które są uczniami szkół średnich, studentami/doktorantami* lub są przedstawicielami organizacji młodzieżowych, w tym młodzieżowych rad, organizacji studenckich/doktoranckich i organizacji pozarządowych. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem poniższego formularza: https://forms.gle/a77Q6bovDozyE5NJA

Informacja nadesłana przez

Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry