– Nie zwlekaj ze złożeniem wniosku o świadczenie 500 plus !

Nie zwlekaj ze złożeniem wniosku o świadczenie 500 plus !

Wnioski o świadczenie wychowawcze 500 plus na nowy okres świadczeniowy można składać tylko do końca czerwca tego roku. Jeśli rodzic spóźni się i złoży wniosek po terminie, to świadczenie otrzyma od miesiąca złożenia wniosku. Wyjątek stanowią rodzice, którym urodziło się dziecko. Oni mają trzy miesiące na złożenie wniosku.

 Już od lutego rodzicie i opiekunowie mogą składać elektronicznie wnioski o świadczenie wychowawcze 500 plus na nowy okres świadczeniowy, który będzie obowiązywał od 1 czerwca tego roku do 31 maja roku następnego.  Do ZUS-u w całym kraju na nowy okres wpłynęło elektronicznie ponad 3,8 mln wniosków o 500 plus dotyczących 5,9 mln dzieci. W regionie takich wniosków złożono ponad 207 tys. na blisko 316,5 tys. dzieci –  informuje  Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.
Rodzice, którzy do 30 kwietnia złożyli prawidłowo wypełniony wniosek o 500 plus na nowy okres, pierwszą wypłatę świadczenia otrzymają do 30 czerwca. Jeśli złożyli wniosek w maju- do 31 lipca, w czerwcu – do końca sierpnia. Natomiast w sytuacji, gdy rodzic złoży wniosek po terminie, czyli po 30 czerwca tego roku świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku. Jeśli wniosek złoży na przykład w lipcu, to straci świadczenie za czerwiec, a wypłata pieniędzy dotrze na konto dopiero do 30 września 2022 r. Wyjątek stanowią rodzice, którym urodziło się dziecko. Oni mają trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin, otrzymają świadczenie z wyrównaniem – wyjaśnia rzeczniczka.

Wypłaty świadczenia wychowawczego 500 plus na okres świadczeniowy będą realizowane w dziesięciu terminach płatności: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22 dzień każdego miesiąca. Jeżeli wniosek o świadczenie wychowawcze, na nowy okres świadczeniowy został rozpatrzony do końca maja br., termin pierwszej wypłaty w czerwcu będzie terminem, w którym świadczenie będzie wypłacane również w kolejnych miesiącach. Natomiast w sytuacji, gdy wniosek o świadczenie wychowawcze zostanie rozpatrzony po maju br., wówczas pierwsza płatność świadczenia zostanie zrealizowana w najbliższym technicznie możliwym terminie dziennym, a kolejne płatności świadczenia zostaną zrealizowane w ustalonym stałym terminie płatności.

Co do zasady świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Tylko w dwóch sytuacjach ZUS wypłaci je w niższej wysokości – gdy dziecko urodzi się albo ukończy 18 lat w trakcie miesiąca. 

Wniosek o świadczenie 500 plus  można złożyć wyłącznie elektronicznie przez PUE ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia. Uchodźcy z Ukrainy wniosek składają  tylko przez PUE ZUS. Świadczenie przekazywane jest  w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku numer rachunku.

Krystyna Michałek
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie kujawsko-pomorskim

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry