– Odstrzał dzików – zbieranie podpisów

Odstrzał dzików – zbieranie podpisów

Uprzejmie informujemy iż z inicjatywy Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z/s w Przysieku osoby zainteresowane ograniczeniem nadmiernej populacji dzików mogą składać podpisy pod petycją, która będzie przekazana do Premier Rządu i Ministrów Środowiska oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Podpisy można składać w Urzędzie Gminy Zbiczno, pokój nr 9 w terminie do 22 czerwca 2016 r.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry