– Ogłoszenie o nieograniczonym pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu pożarniczego JELCZ 005

Ogłoszenie o nieograniczonym pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu pożarniczego JELCZ 005

a b c

W przypadku zbycia pojazdu podmiotowi innemu niż jednostka ochrony przeciwpożarowej z pojazdu zostają usunięte elementy oznakowania (napisy i numery operacyjne)
oraz urządzenia sygnalizacyjne pojazdu uprzywilejowanego.
Użytkowanie oznakowanego pojazdu przez podmioty nieuprawnione stanowi naruszenie przepisów art. 96a § 1 Ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2015 r., poz. 1094).

1 2 3

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry