– Oświadczenie Wójta Gminy Zbiczno ws. rezygnacji z funkcji dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie

Oświadczenie Wójta Gminy Zbiczno ws. rezygnacji z funkcji dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie

W dniu 9.08.2018 r. Pani Halina Murlik złożyła rezygnację z objęcia funkcji dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie. Rezygnację przyjąłem, i w dniu 13.08.2018 r. wydałem zarządzenie NR 302/2018 Wójta Gminy Zbiczno w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 254/2018 r. z dnia 25.04.2018 r., którym powierzyłem stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie Pani Halinie Murlik od dnia 1.09.2018 r.

Uzasadnieniem do rezygnacji z funkcji był:

  1. Aneks do organizacji pracy szkoły.

  2. Roszczenia płacowe.

Wyjaśniam:

1. Organizacja pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019 została zatwierdzona w dniu 30.04.2018 r. Co tyczy się aneksu do organizacji pracy Zespołu Szkół w Zbicznie, do chwili publikacji mojego dzisiejszego oświadczenia, jeszcze go nie otrzymałem.

2. W kwestii roszczeń płacowych, to Pani Halina Murlik zażądała wzrostu dodatku motywacyjnego z 800 zł na 1500 zł. Dodatek zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli jest wypłacany 6 miesięcy w roku. Pani Halina Murlik wraz ze wzrostem kwoty do 1500 zł zażądała wypłaty dodatku przez 12 miesięcy w roku.

Podsumowując:

  1. Zarzut dotyczący zatwierdzenia organizacji pracy szkoły jest nieprawdziwy.

  2. Pieniądze na dodatki motywacyjne dla wszystkich nauczycieli Zespołu Szkół w Zbicznie stanowią 1,5% kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze. W roku 2018 jest to kwota 19.522 zł. Żądanie kwoty 1500 zł miesięcznie daje w sumie 18.000 zł. W takiej sytuacji dla pozostałych 38 nauczycieli pozostaje kwota 1.522 zł. Wynika z tego, że w cyklu rocznym każdy nauczyciel mógłby otrzymać maksymalnie 3 zł 34 grosze dodatku miesięcznie.

Dodatkowo informuję, że nieprawdą jest podawana przez Panią Halinę Murlik informacja, że zarabia mniej od wielu nauczycieli. Wyliczony roczny dochód jest najwyższym wynagrodzeniem w Zespole Szkół w Zbicznie .

Wójt Gminy Zbiczno
Wojciech Rakowski

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry