– Partnerstwo „Wspieramy rozwój naszych małych ojczyzn”

Partnerstwo „Wspieramy rozwój naszych małych ojczyzn”

Gmina Bobrowo, Gmina Brodnica, Gmina Brzozie, Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie, Gmina Osiek, Gmina Wąpielsk, Gmina Zbiczno oraz Powiat brodnicki kilka miesięcy temu utworzyły regionalne Partnerstwo „Wspieramy rozwój naszych małych ojczyzn” i wspólnie uczestniczą w pilotażowym projekcie „Centrum Wsparcia Doradczego” dotyczącym wypracowania wspólnych rozwiązań i realizacji wspólnych inwestycji.

Projekt ma wzmocnić długofalową współpracę gmin z myślą o rozwoju społecznym i gospodarczym tego obszaru oraz wzmocnieniu rozpoznawalności tego miejsca. Dzięki pomocy ekspertów pracujemy nad wspólną strategią terytorialną, wraz z pakietem tzw. projektów kluczowych.

Pierwszym efektem tych prac jest przygotowany Raport diagnostyczny, opisujący kluczowe bariery i wyzwania społeczno-gospodarcze i środowiskowo-przestrzenne obszaru Partnerstwa. Diagnoza ta będzie podstawą do sporządzenia docelowej strategii terytorialnej obszaru naszego Partnerstwa.

Dokument ten współtworzony był przez nasz zespół roboczy przy udziale przedstawicieli Związku Miast Polskich – Jakuba Jaźwieca i Radomira Matczaka, a także zewnętrznych reprezentantów różnych środowisk społecznych z naszych gmin i jest efektem naszej wspólnej pracy.

Wszystkich Państwa zachęcamy do zapoznania się z dokumentem Raportu diagnostycznego oraz już dziś zachęcamy do współpracy przy kolejnych etapach prac i wypracowania wspólnych rozwiązań najlepszych dla nas wszystkich. Wszystkich zainteresowanych włączeniem się w jego przebieg prosimy o bezpośredni kontakt z Urzędem Gminy.

Raport diagnostyczny do pobrania

 

 

 

 

 

 

 

Informacja nadesłana.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry