– Pilny komunikat dot. opłaty śmieciowej

Pilny komunikat dot. opłaty śmieciowej

 Informujemy, że w skutek błędu systemu, w przesłanych do Państwa zawiadomieniach dot. zmiany stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podany został błędny numer indywidualnego konta bankowego. Prosimy o niedokonywanie żadnych wpłat za odpady komunalne do czasu otrzymania pisma z właściwym numerem konta, co nastąpi w styczniu 2024 r.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry