– Prace polowe, a czyste i bezpieczne drogi

Prace polowe, a czyste i bezpieczne drogi

W związku z trwającym okresem jesiennym i wzmożonymi pracami polowymi Wójt Gminy Zbiczno przypomina, aby odpowiednio zabezpieczyć ładunek. Przy transporcie obornika lub gnojowicy powinniśmy zadbać o to, aby nic na jezdnię nie spadało i nie skapywało. Zanieczyszczenia jezdni często powstają również spod kół ciągników i przyczep, gdy te wyjeżdżają z pól, na którym rozrzucany był obornik lub dokonywane były inne prace polowe. Warto w podobnych okolicznościach wozić ze sobą np. miotłę lub szczotkę, którą przed wjechaniem na drogę zgarniemy z kół poprzyklejane do nich nieczystości.
Wójt Gminy Zbiczno apeluje, aby nie zaśmiecać lub zanieczyszczać dróg, ponieważ okres jesienny to trudny okres jazdy dla kierowców (dzień staje się coraz krótszy, często pada deszcz, występują mgły), a warstwy błota pozostawione przez sprzęt rolniczy stwarzają śmiertelne niebezpieczeństwo. Mogą spowodować, iż inny pojazd wpadnie w poślizg i w efekcie końcowym kierowca straci panowanie nad nim.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 1971 r. kodeksu wykroczeń art. 91 za zanieczyszczanie dróg publicznych, które może spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienia w ruchu drogowym, podlega się karze grzywny albo karze nagany. Ponadto ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym art. 45 ust. 1 pkt 9 zabrania „zaśmiecania i zanieczyszczania dróg”.

W związku z powyższym, osoby prowadzące prace polowe są zobowiązane do nie zaśmiecania i nie zanieczyszczania dróg.

Wójt Gminy Zbiczno
/ – / Wojciech Rakowski

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry