– Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Od stycznia 2017 roku funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach realizacji zadań wynikających z Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz. U. 2015 poz. 1255). Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym powiatom na mocy w/w ustawy.

Mając to na uwadze pragnę przypomnieć, że Fundacja TOGATUS PRO BONO w ramach w/w zadań prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Brodnickim  w następującej lokalizacji:

Starostwo Powiatowe w Brodnicy
ul. Kamionka 18
87-300 Brodnica
Dni i godziny pracy punktu:
Poniedziałek – Piątek: godz.15:00-19:00
Porady są udzielane przez adwokatów i radców prawnych, a z ich wiedzy mogą skorzystać:

  • osoby do 26 lat i powyżej 65 lat,
  • osoby korzystające z pomocy społecznej,
  • osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny,
  • kombatanci i weterani
  • ofiary represji wojennych i okresu powojennego,
  • kobiety w ciąży
  • osoby dotknięte klęską żywiołową, klęską naturalną, awarią techniczną.

Zadaniem prawników jest informowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach i obowiązkach osoby występującej o pomoc, wskazanie sposobów rozwiązania problemu, pomoc w sporządzeniu projektu pisma np. o zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienia adwokata. Nie udzielają natomiast porad z zakresu działalności gospodarczej, prawa celnego i handlowego.

Realizując cel bezpłatnej pomocy prawnej dla jak największej grupy docelowej prosimy o ewentualną pomoc w promocji działania przez wywieszenie plakatu informacyjnego promującego punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz szerzenie informacji o powyższym, aby w pełni wykorzystać naszych prawników.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry