– Sposoby ochrony przed skażeniami i zakażeniami

Sposoby ochrony przed skażeniami i zakażeniami

biohazard_radioactiv

PRZYGOTOWANIE POMIESZCZENIA DO OCHRONY PRZED SKAŻENIAMI I ZAKAŻENIAMI

Każda rodzina powinna mieć przygotowane we własnym zakresie pomieszczenie stanowiące ochronę przed ewentualnymi skutkami oddziaływania środków trujących czy opadu substancji promieniotwórczych. Choć na pierwszy rzut oka zagrożenia ta wydają się mało realne i odległe, nie można zapominać o licznych elektrowniach atomowych zlokalizowanych w pobliżu granic naszego kraju, o transportach środków trujących czy zakładach przemysłowych stosujących toksyczne środki przemysłowe. Warto, posiadając taką możliwość, przygotować takie pomieszczenie.

Przystosowując piwnicę lub pokój na ukrycie należy mieć na uwadze to, że jego podstawową cechą powinna być szczelność oraz możliwość zapewnienia najprostszego systemu wentylacji. W razie potrzeby należy wykonać następujące prace:

– uszczelnić otwory okienne odpowiednią watą lub taśmą. Można je okleić taśmą samoprzylepną. Należy uszczelnić wszystkie drzwi oraz futryny. Zewnętrzne drzwi można obić kocem i w odległości 1,5 m zawiesić zasłonę z koca aby utworzyć śluzę.

– należy uszczelnić wszystkie szpary, szczeliny, miejsca gdzie przez ściany przechodzą rury kanalizacyjne, wodociągowe, ciepłownicze oraz przewody np. elektryczne, otwory kominowe,

– uszczelnić kratki wentylacyjne, ale tak aby w razie potrzeby zapewnić wentylację pomieszczenia. Samoczynną wentylację mogą zapewnić otwory nawiewny i wywiewny. Otwór wywiewny powinien być usytuowany 1,5 – 2 m nad otworem nawiewnym. W przewodzie nawiewnym można umieścić prosty filtr przeciwpyłowy – ramkę z rozpiętą wielowarstwową gazą, a poniżej specjalną kieszeń na zbieranie cząstek pyłu opadającego z filtra (gazy),

– w przypadku pomieszczeń zlokalizowanych na parterze bądź w piwnicy można podwyższyć jego walory ochronne. Można to uczynić wykonując obsypkę ziemią wokół zewnętrznych ścian budynku oraz zabudować lub osłonić workami z piaskiem otwory okienne, nie używane otwory drzwiowe itp.

W mieszkaniu przygotowanym na ukrycie nie powinno zabraknąć

– odpowiedniego zapasu wody pitnej, żywności, przedmiotów pierwszej potrzeby, worków plastikowych na odpadki,

– lekarstw dla chorych, apteczki domowej, środków dezynfekcyjnych, zapasowego oświetlenia, bateryjnego odbiornika radiowego itp.,

– sprzętu gaśniczego (np. gaśnica, koc, wiadro, piasek, łopata itp.),

– niezbędnych przedmiotów osobistego użytku.

Należy pamiętać o przygotowaniu oświetlenia zastępczego. Zalecane jest oświetlenie elektryczne (bateryjne, akumulatorowe). Lampy naftowe i świece, paląc się, zużywają dużo tlenu oraz zanieczyszczają powietrze dwutlenkiem węgla, dlatego ich używanie jest niewskazane. Również nie wszystkie rodzaje gaśnic nadają się do użycia w ukryciach, np. gaśnica halonowa wprowadza do atmosfery halon, który przy wdychaniu wykazuje szkodliwe działanie dla zdrowia, gaśnica śniegowa natomiast wprowadza do atmosfery bardzo dużo dwutlenku węgla. Z tego względu do gaszenia należy używać wody, koców gaśniczych, piasku, a jeżeli gaśnic – to pianowych lub wodnych.

PRZYGOTOWANIE BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH DO OCHRONY PRZED SKAŻENIAMI I ZAKAŻENIAMI

Przygotowanie polega na podwyższeniu wytrzymałości oraz właściwości ochronnych wszelkiego rodzaju stodół, spichlerzy, itp. zawierających plony oraz obór i chlewni. Właściwości ochronne można zwiększyć poprzez ich uszczelnienie i uniemożliwienie przedostawania się czynników skażenia lub zakażenia do wnętrza.

W okresie zagrożenia w budynkach gospodarczych, w miarę potrzeb należy:

– uszczelnić sufit warstwą gliny, cementu lub wapna (np. dwa wiadra wapna gaszonego, wiadro wody, dwa kilogramy soli kuchennej) oraz zasypać piaskiem lub żwirem. Część okien zamurować lub obić deskami z obu stron a przestrzeń między nimi wypełnić ziemią. Pozostałe okna zaopatrzyć w izolacyjne okiennice lub zasłonić mocnym, przezroczystym plastikiem;

– szpary i szczeliny w konstrukcjach drewnianych zabezpieczyć gliną, pakułami, itp;

– uszczelnić drzwi i futryny, od wewnętrznej strony zawiesić zasłonę z materiału w taki sposób, żeby szczelnie przylegała do ram drzwi;

– zasłonić otwory wentylacyjne workami z trocinami, sianem, itp.

– ściany drewniane obsypać z zewnątrz ziemią do wysokości okien, lub w odległości 50 cm od ściany postawić ściankę z desek lub z wikliny, a przestrzeń między nimi zasypać ziemią.

Nawet pomieszczenia niehermetyczne może przygotować na kilkugodzinną ochronę przed przenikaniem niektórych środków trujących, jeśli okna i drzwi zabezpieczymy od wewnątrz brezentem, tkaniną workową lub inną zamoczoną w wodnym roztworze sody.

– zabezpieczyć budynki gospodarcze od pożaru (zabezpieczyć wykonując pas przeciwpożarowy oraz przygotować odpowiedni sprzęt ppoż.

Dla zwierząt należy zabezpieczyć:

– zapas wody i paszy wystarczający na 14 dni, zabezpieczony przed skażeniem;

– wietrzyć uszczelnione obory, chlewnie: w lecie do 20 stopni C nie później niż po 34 godzinach, w zimie przy temperaturze -20 do -25 stopni C po 34 do 90 godzin. Szczegółowe informacje podawane będą przez Służby Weterynaryjne.

SPOSOBY ZABEZPIECZANIA WODY

Zabezpieczenie sieci wodociągowej polegać będzie na odcięciu poboru wody na okres niebezpiecznego skażenia w miejscu jej czerpania. Ponowny pobór nastąpi po ustaniu niebezpiecznego skażenia. W związku z powyższym należy:

– indywidualnie przygotować zapasy wody nie skażonej;

– zabezpieczyć własne studnie kopane oraz ujęcia domowych studni wierconych.

Studnie kopane zabezpiecza się poprzez:

– wykonanie obudowy w postaci budki obitej papą lub blachą;
– uszczelnienie wierzchniej części cembrowiny;
– wykonanie wokół studni w promieniu 1,5 – 2 m utwardzonej powierzchni z cegieł, kostki, cementu lub asfaltu z niewielkim spadkiem na zewnątrz. Można ułożyć ok. 50 cm warstwę gliny, a na niej 10-15 cm warstwę piasku i żwiru;
– uszczelnienie włazu i przejścia rury przez pokrywę studni sznurem smołowanym lub lepikiem, a pompę osłonić kapturem wykonanym z materiału izolującego.

SPOSOBY ZABEZPIECZENIA ŻYWNOŚCI

Żywność należy zabezpieczyć we właściwych opakowaniach, mogą to być:

– opakowanie pyłoszczelne wykonane z twardych materiałów (hermetyczne puszki metalowe, opakowania szklane, hermetyczne beczki metalowe oraz z tworzyw sztucznych). Opakowania takie gwarantują ochronę przechowywanych w nich produktów przed działaniem środków promieniotwórczych, chemicznych oraz biologicznych. Można je również dokładnie i szybko zmyć i poddać odkażaniu.

– opakowania pyłoszczelne wykonane z materiałów miękkich (worki, woreczki, torby wykonane z tworzyw sztucznych, metali, tworzyw plastycznych).

W warunkach domowych bardzo dobrym opakowaniem zbiorczym dla żywności jest lodówka. Hermetyczność lodówki można zwiększyć poprzez wykorzystanie zasłon z folii lub ceraty na każdej z półek. W podobny sposób można przygotować również szafkę lub kredens.

Należy pamiętać, że produkty takie jak cukier, sól, kasza, mąka, przetwory owocowe, produkty płynne i miękkie wymagają szczególnej troski i zastosowania trwałych i szczelnych opakowań, gdyż w przypadku skażenia nie ma możliwości ich odkażenia.

SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PŁODÓW ROLNYCH I PASZ

Ziarno i pasze należy przechowywać w zamkniętych i uszczelnionych pomieszczeniach. W czasie opadu promieniotwórczego zamyka się wszelką wentylację. Słoma i siano przechowywane w stertach i stogach powinno być zabezpieczone brezentem, folią, słomą nie przeznaczoną na pasze. Wokół stogów należy wykopać rowki odpływowe. Rośliny okopowe, niektóre warzywa przechowywać należy w kopcach zabezpieczonych warstwą słomy i suchej ziemi. Podobnie jak w okresie zimowym. Najlepszym sposobem przechowywania tego typu produktów jest piwnica. Kiszonka znajdująca się w silosach zamkniętych nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Silosy otwarte należy koniecznie uszczelnić. Dobrze chronią również doły wyłożone folią i szczelnie przykryte.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry