– Spotkanie informacyjne LGD Pojezierza Brodnickiego

Spotkanie informacyjne LGD Pojezierza Brodnickiego

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” uprzejmie zapraszam na spotkanie informacyjne podczas którego poinformujemy mieszkańców/ potencjalnych wnioskodawców o zasadach udzielania grantów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz sprawozdanie z przeprowadzonych naborów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Poniżej podajemy miejsca, terminy spotkań i godziny rozpoczęcia spotkań konsultacyjnych  w pomieszczeniach dostępnych architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane ( t.j. Dz. ZU. z 2013 r. poz. 1409 ze zm. ):

 

L.p. Gmina Miejsce Data Godz.
1 Świedziebnia sala Urzędu Gminy 4.12.2017 r. 10.00
2 Osiek sala Urzędu Gminy 5.12.2017 r. 10.00
3 Brzozie sala Urzędu Gminy 6.12.2017 r. 10.00
4 Bobrowo sala Urzędu Gminy 7.12.2017 r. 10.00
5 Zbiczno sala Urzędu Gminy 8.12.2017 r. 10.00
6 Górzno sala Urzędu Stanu Cywilnego 11.12.2017 r. 10.00
7 Brodnica sala Urzędu Gminy 12.12.2017 r. 10.00
8 Bartniczka sala Urzędu Gminy 13.12.2017 r. 10.00
9 Jabłonowo Pom. sala Centrum Kultury i Sportu 14.12.2017 r. 10.00

 

 

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry