– Święto plonów gminy Zbiczno w Najmowie

Święto plonów gminy Zbiczno w Najmowie

W sobotę, 28 sierpnia w Najmowie odbyły się uroczyste obchody dożynek gminy Zbiczno. Dożynkowy korowód z centrum Najmowa przeszedł na plac dożynkowy, gdzie tegoroczne święto rolniczych plonów zainaugurowała polowa uroczysta msza św. dziękczynna, którą odprawił ks. Damian Kuna z Sumowa w koncelebrze z ks. Kazimierzem Wierzbickim ze Żmijewa i ks. Wojciechem Dembkiem z Pokrzydowa przy akompaniamencie orkiestry dętej ze Świedziebni i udziale pocztów sztandarowych jednostek OSP. Uroczystość poprowadziła Aleksandra Kopczyńska i Maciej Gromowski, a w roli gospodarzy uroczystości wystąpiła wójt Magdalena Golubska i przewodniczący Rady Gminy Zbiczno – Radosław Stawski.

Wśród zaproszonych gości pani wójt powitała m.in. posła na sejm RP Pawła Szramkę, przewodniczącego Rady Powiatu Brodnickiego Romana Pytlasińskiego, wójta Bobrowa Pawła Klonowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Jabłonowa Pom. Zbigniewa Mikulicza. Nie zabrakło również Leszka Krajnika – kierownika brodnickiego KRUS, Bogusława Błaszkiewicza, prezesa LGD, przedstawicieli brodnickiej policji, straży pożarnej, samorządowców, członków kół i lokalnych stowarzyszeń. Starostami tegorocznych dożynek była Hanna Chojnowska z Sumówka oraz Andrzej Wasilewski z Sumowa.

Po przekazaniu dożynkowego chleba wójt Magdalena Golubska i przewodniczący Rady Radosław Stawski wraz ze starostami– rozdzielili go między przybyłych gości i uczestników dożynek, a na scenie bawiły publiczność zespoły „Pokrzydowianki” i „Wesołe Kumoszki”.

Po przemówieniach zaproszonych gości nastąpiło wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Odznakę honorową Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa” otrzymała Honorata Tyburska z Sosna oraz Marcin Kowalski z wsi Tomki. Na wniosek poszczególnych sołtysów wójt Magdalena Golubska wyróżniła 9 właścicieli gospodarstw z Gminy Zbiczno, zasługujących na najwyższe uznanie za wzorowe ich prowadzenie. Wśród nich byli: Justyna i Michał Mieczyńscy z Najmowa, Grażyna i Andrzej Leśniewscy z Lipowca, Marta i Mariusz Mierzyńscy z Pokrzydowa, Anna i Andrzej Wasilewscy z Sumowa, Ewa i Przemysław Krajnik z Sumówka, Roman Gniazdowski ze Żmijewka, Violetta i Roman Ruteccy z Czystychbłot, Roman Marchlewicz ze Zbiczna i Krystyna Czepek – z Cichego. Za szeroką działalność społeczną w gronie wyróżnionych znalazła się ponadto Danuta Grzyb i Maria Chiniewicz. Na wniosek sołtys Cichego Barbary Wiśniewskiej uhonorowano ponadto Katarzynę i Krzysztofa Wilkanowskich – mieszkańców Cichego, którzy w czasie burzy z nawałnicą bezinteresownie zabrali do siebie 40 harcerzy, zapewnili im schronienie, uspokoili i wykarmili wszystkich okazując pomoc i wsparcie w ich trudnym położeniu. Na koniec uhonorowano starostów dożynek oraz zespoły „Pokrzydowianki” i „Wesołe Kumoszki”.

Wśród dożynkowych wieńców pierwsze miejsce zajął wieniec wykonany przez KGW Zbiczno, drugie – KGW Ciche, a trzecie – KGW Sumówko. Nagrody główne dla twórców wieńców i ozdób przekazała pani wójt, a specjalne wręczyli radni gminy Zbiczno, Roman Pytlasiński oraz Katarzyna Kwiatkowska upominek od Banku Spółdzielczego w Brodnicy.

Po części oficjalnej odbył się festyn dożynkowy, a w nim biesiada z grochówką przygotowaną przez pracowników GOKSiR w Zbicznie. Nie zabrakło też wielu pyszności, które wystawiono na stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich z Sumówka, Sumowa i z Najmowa. Dla dzieci stanęły zjeżdżalnie oraz liczne atrakcje z grami i zabawami ruchowymi. Tegoroczne dożynki w Najmowie zakończył występ zespołu „Luminacja”.

 

 

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry