– Umowa na dofinansowanie termomodernizacji budynku urzędu podpisana

Umowa na dofinansowanie termomodernizacji budynku urzędu podpisana

Na początku października Wójt Gminy Zbiczno Wojciech Rakowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grażyny Golubskiej podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania wyniesie 435.532,12 zł przy całkowitej wartości projektu wynoszącym 602.546,84 zł. W ramach zadania zostanie m.in. docieplony budynek urzędu, wybudowany zostanie podjazd dla osób niepełnosprawnych, na dachu zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne oraz wymienione zostaną źródła oświetlenia na bardziej oszczędne, niż tradycyjne świetlówki. Spółka Centrum Funduszy UE Sp. z o.o. Spółka komandytowa w Toruniu opracowała dokumentację aplikacyjną dla opisywanego projektu. 

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry