– Umowa o dofinansowanie dla Klubu Młodzieżowego w Brzezinkach

Umowa o dofinansowanie dla Klubu Młodzieżowego w Brzezinkach

W poniedziałek 4 maja Wójt Gminy Zbiczno Magdalena Golubska wraz ze Skarbnikiem Gminy Grażyną Golubską podpisały w siedzibie stowarzyszenia LGD Pojezierze Brodnickie umowę o dofinansowanie zadania pn. „Klub Młodzieżowy w Brzezinkach”. W ramach projektu dwa razy w tygodniu odbywać się będą zajęcia dla dzieci z rozwijania m.in. kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się. Realizowany będzie w świetlicy wiejskiej w Brzezinkach w okresie od września br. do stycznia 2021 r. Wartość zadania wynosi 15.738,31 zł, z czego 14.951,39 zł (95%), Gmina pozyskała z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wcześniej projekt o podobnym charakterze realizowany był w Najmowie, a konieczność realizacji tego typu zadań wynika z Programu Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2023.

zdjęcie z podpisania umowy

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry