– Uroczystości komunijne bez zatruć pokarmowych

Uroczystości komunijne bez zatruć pokarmowych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przekazuje informuje na temat akcji „Uroczystości komunijne bez zatruć pokarmowych”. Celem akcji jest zapobieganie zatruciom pokarmowym o etiologii salmonellozowej, które mogą wystąpić w okresie organizowanych przyjęć z okazji I Komunii Świętej.

Bardzo ważne jest informowanie lokalnej społeczności o konieczności zachowania szczególnej uwagi podczas przygotowywania posiłków, a związku z trwającą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 przestrzegania obowiązujących przepisów przeciwepidemicznych, częstego mycia i dezynfekcji rąk, zachowywania zasady dystansu społecznego (minimum 2 metry), stosowania ochron ust i nosa – w miejscach wyznaczonych przepisami.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przesyła zasady zapobiegania zatruciom pokarmowym i zachorowania na COVID-19 z uprzejmą prośbą o ich rozpropagowanie wśród mieszkańców.

Zasady te zostały również zamieszczone na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy: www.pssebrodnica.pl.

Niech te przyjęcia nie kończą się zatruciem pokarmowym, chorobą i długim leczeniem.
Najczęściej spotykane na naszym terenie są zatrucia pałeczkami Salmonella, a przecież można ich w prosty sposób uniknąć lub chociaż w znacznym stopniu zmniejszyć ryzyko zachorowania.

Zachorowaniom można zapobiec poprzez:

– każdorazowe dokładne mycie rąk przed przystąpieniem do przygotowania posiłków,
– utrzymywanie w czystości naczyń, sprzętów kuchennych i samej kuchni,
– bardzo dokładne mycie i przechowywanie oddzielnie deseczek do surowego mięsa, drobiu i ryb,
– unikanie podawania na przyjęciach ciast z kremami z użyciem surowych jaj, sałatek z majonezem własnej roboty, tatara, rozmrożonych lodów, wątróbki drobiowej nie dosmażonej, zupy zaciągniętej jajkiem, niedomytych owoców,
– parzenie we wrzątku przez 10 sekund jaj używanych do wyrobu potraw i deserów, nie poddawanych działaniu wysokiej temperatury, unikanie lodów i ciastek pochodzących od nieznanych wytwórców i przygodnych sprzedawców,
mycie jaj przed rozbiciem skorupki,
– szybkie schłodzenie wcześniej przygotowanych potraw a podgrzanie ich bezpośrednio przed podaniem,
– bezwzględne unikanie spożywania żywności kilkukrotnie zamrażanej i rozmrażanej,
– wydzielenie miejsca w lodówce na surowy drób, mięso i jaja tak, aby nie stykały się z innymi produktami,
– całkowite rozmrażanie drobiu, mięsa, ryb i ich przetworów przed przystąpieniem do smażenia, pieczenia, gotowania,
przestrzeganie właściwej technologii produkcji – poddawanie żywności działaniu wysokiej temperatury (gotowanie, pieczenie, duszenie), która skutecznie niszczy drobnoustroje,
– zwrócenie uwagi na terminy przydatności kupowanych produktów oraz warunki ich przechowywania w sklepie, a także ogólny stan higieniczny pomieszczenia sprzedaży i pracowników obsługi,
– chronienie produktów spożywczych przed zanieczyszczeniem ich przez ludzi i zwierzęta.

Należy zachowywać właściwą higienę mycia i przygotowania żywności. Jest to priorytet nie tylko w przypadku koronawirusa, ale przede wszystkim typowych zanieczyszczeń mikrobiologicznych prowadzących do zatruć pokarmowych. Należy myć ręce, narzędzia kuchenne, blaty robocze, deski. Zawsze pamiętać o separacji produktów surowych i produktów już przygotowanych do spożycia, w celu uniknięcia zanieczyszczeń krzyżowych w kuchniach. W uzupełnieniu informacji dla konsumentów, w dokumencie przygotowanym przez Komisję Europejską znajduje się pytanie i odpowiedzi: Czy  mogę coś zrobić w domu, aby zminimalizować wszelkie ryzyko przeniesienia z żywności wirusa wywołującego COVID-19?

„Tak. Po pierwsze, dokładne mycie rąk mydłem i ciepłą wodą przed zakupami i po nich jest szczególnie ważne, gdyż dzięki temu można ochronić siebie i innych. Równie  ważne  jest  ścisłe  przestrzeganie w kuchni  zasad  higieny,  które zazwyczaj pozwalają uniknąć zatrucia pokarmowego. Należy odpowiednio przechowywać żywność (unikać wszelkich kontaktów między  żywnością  spożywaną  na  surowo a żywnością  ugotowaną), wyrzucać opakowania zewnętrzne przed umieszczeniem produktu na półce (na przykład zewnętrzne opakowania tekturowe, jeśli produkty są w środku zafoliowane), ale zachowywać istotne informacje np. datę przydatności do spożycia. Należy systematycznie myć owoce i warzywa czystą wodą, zwłaszcza jeśli nie są one przeznaczone do ugotowania (wirus wywołujący COVID-19  nie przetrwa obróbki termicznej).Należy unikać zanieczyszczenia żywności przez przybory kuchenne (noże, deski itp.) poprzez dokładne mycie detergentami przed ponownym użyciem do innych produktów spożywczych.
Należy przestrzegać instrukcji przyrządzania  (czas, temperatura)  w przypadku żywności przeznaczonej do spożycia po ugotowaniu. Przed rozpoczęciem przygotowywania lub gotowania żywności, jak również po jej przygotowaniu należy umyć ręce ciepłą wodą i mydłem. Lodówki i blaty kuchenne powinny być czyszczone regularnie, choć częściej niż zwykle. Środki ostrożności w odniesieniu  do  COVID-19 nie powinny wpływać na przestrzeganie klasycznych zasad mających  na celu uniknięcie zatruć pokarmowych  podczas  gotowania w domu. Zasady te nadal obowiązują i chronią przed chorobami przenoszonymi przez żywność, co jest tym istotniejsze, że każde takie zachorowanie mogłoby dodatkowo  obciążyć system ochrony zdrowia.”

Nie zapominajmy, że wciąż aktualna jest zasada – „Lepiej zapobiegać, niż leczyć”. Zapewnijmy dzieciom szczęśliwe i niezapomniane chwile, które będą z przyjemnością wspominać.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy
Danuta Kowalkowska-Szramka – mgr biologii higienista epidemiolog

 

Facebook
E-mail
Drukuj