– Uwaga Rolnicy !

Uwaga Rolnicy !

System Monitoringu Suszy prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na terenie Gminy Zbiczno do szacowania strat w wyniku klęski suszy, która wystąpiła w pierwszym okresie raportowania (21.03.2022 do 20.05.2022r.)  kwalifikuje następujące rodzaje upraw na niżej wymienionych kategoriach gleb:

– kategoria gleby I (bardzo lekka — piasek luźny) — zboża ozime, zboża jare, truskawki, których udział  powierzchni zagrożony suszą wg. ww. systemu, wyniósł dla każdej z upraw po  29,4 %.

W związku z powyższym informuję, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi  spowodowanych wystąpieniem suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny. Wnioski te należy składać do 15 listopada 2022 r.

W  rozporządzeniu Rady Ministrów określono, że pomoc suszowa 2022 będzie wynosiła:

– 10 000 zł – w przypadku gdy szkody suszowe 2022 są wyższe, niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym,

– 5 000 zł – jeżeli straty suszowe 2022 wynoszą nie więcej, niż 30%. Ale także nie mniej, niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej.

Więcej informacji i wniosek o przyznanie wsparcia dostępne w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz na stronach ARiMR.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/Zniszczenia-w-gospodarstwie-spowodowane-zjawiskami-atmosferycznymi–pomoc-dla-rodzin

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry