– Wnioski dot. usunięcia azbestu

Wnioski dot. usunięcia azbestu

Informujemy, iż od dnia 21 stycznia do dnia 15 marca 2022 r. prowadzony będzie nabór wniosków dot. przekazania do unieszkodliwienia azbestu. Osoby zainteresowane proszone są o złożenie wniosku do Kancelarii podawczej, pokój nr 5 w tut. Urzędzie.

Wniosek do pobrania TUTAJ.

Pomoc finansowa nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Limit środków w budżecie Gminy Zbiczno jest ograniczony, dlatego decyduje kolejność złożenia poprawnie wypełnionego wniosku (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Zbiczno).

Szczegółowe kwestie określa:

  • Ogłoszeniu nr 319/2022 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 stycznia 2022 r.
  • Zarządzenie nr 293/2022 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad finansowania kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbiczno;

Informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa Urzędu Gminy w Zbicznie, pokój nr 9, tel. 56 49 393 23, tel. kom. 790 202 746.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry