– Wnioski dot. usunięcia azbestu

Wnioski dot. usunięcia azbestu

Informujemy, iż od dnia 23 stycznia do dnia 15 marca 2023 r. prowadzony będzie nabór wniosków dot. przekazania do unieszkodliwienia azbestu. Osoby zainteresowane proszone są o złożenie wniosku do Kancelarii podawczej, pokój nr 5 w tut. Urzędzie.

Wniosek do pobrania TUTAJ.

Pomoc finansowa nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Limit środków w budżecie Gminy Zbiczno jest ograniczony, dlatego decyduje kolejność złożenia poprawnie wypełnionego wniosku (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Zbiczno).

Szczegółowe kwestie określa:

  • Ogłoszeniu nr 460/2023 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 stycznia 2023 r.
  • Zarządzenie nr 363/2023 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad finansowania kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbiczno;

Informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa Urzędu Gminy w Zbicznie, pokój nr 9, tel. 56 49 393 23, tel. kom. 790 202 746.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry