– I Powiatowy Turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Zbiczno

I Powiatowy Turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Zbiczno

REGULAMIN I POWIATOWEGO TURNIEJU SIATKÓWKI O PUCHAR WÓJTA GMINY ZBICZNO

I. Organizator:

– Wójt Gminy Zbiczno Magdalena Golubska,
– Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie,

II. Cel zawodów:

– popularyzacja siatkówki wśród społeczeństwa;
– wyłonienie najlepszej drużyny turnieju;
– promowanie zdrowego trybu życia.

III. Miejsce i termin rozgrywek:

– 21 października 2023 r. (sobota), godz. 10.00, hala sportowo-widowiskowa w Zbicznie.

IV. Uczestnictwo:

1. Turniej przeznaczony jest dla drużyn amatorskich. Biorą w nim udział osoby pełnoletnie oraz które mają ukończone 16 lat  (osoby niepełnoletnie obowiązkowo muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju (w przypadku jej braku nie zostaną dopuszczeni do rozgrywek).
2. W skład zespołu może wchodzić min. 6, a maks. 10 zawodników.
3. Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie.
4. W turnieju wystartuje max. 12 drużyn. Decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Drużyna winna mieć jednego kapitana, który odpowiada za kontakt z organizatorem oraz za zawodników podczas turnieju.
6. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko.

V. Zasady gry:

1. System rozgrywania meczy jest zależny od ilości drużyn biorących udział w turnieju i zostanie ustalony po konsultacji z sędzią głównym i kapitanami drużyn przed rozpoczęciem zawodów.
2. Losowanie grup/drabinki turniejowej odbędzie się w dniu turnieju.
3. Mecze rozgrywane są na trzech boiskach jednocześnie.
4. O kolejności w grupie decydują odpowiednio:
a. Liczba punktów (zwycięstwo – 2 pkt, przegrana w tie-breaku – 1 pkt, przegrana – 0 pkt)
b. Lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do setów straconych.
c. Lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych.
d. Jeżeli mimo zastosowania reguł określonych w ust. a, b i c nadal nie można ustalić kolejności, o wyższej pozycji w tabeli decydują mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
5. Mecz rozgrywany jest do dwóch wygranych setów (każdy do 21 pkt.), w razie konieczności rozgrywany jest trzeci set (do 15 pkt.).
6. W czasie trwania zawodów prawo zwracania się do sędziego ma tylko i wyłącznie kapitan drużyny.
7. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPS.

VI. Zapisy:

– Zgłoszenia drużyn należy dokonać w terminie do 13.10.2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie, tel. 56 49 393 70. Decyduje kolejność zgłoszeń.
– Każda drużyna uiszcza wpisowe 250 zł. na konto Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie: BS Brodnica 15 9484 1150 0000 7112 2000 0001 lub osobiście do organizatora przed rozpoczęciem turnieju.

VII. Nagrody:

– Organizator przewiduje za I, II, III miejsce puchary, a dla pozostałych drużyn statuetki za udział.

VIII. Postanowienia końcowe:
1. Każda drużyna jest zobowiązana do zapoznania się i przestrzegania powyższego regulaminu.
2. Organizator zapewnia wodę oraz ciepły posiłek.
3. Za rzeczy zagubione podczas turnieju organizator nie odpowiada.
4. Dopuszczalna jest gra tylko w miękkim obuwiu.
5. Drużyna i jej zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez jej zawodników podczas turnieju.
6. Ubezpieczenie we własnym zakresie.
7. Organizatorzy informują, że na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.
8. Zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie zostaną dopuszczeni do rozgrywek.
9. Zawodnicy wyrażają zgodę na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie w zależności od wyboru wizerunku, nazwiska, zdjęć z turnieju, w dowolnym formacie i we wszystkich mediach obecnie istniejących.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu i zasad gry.
11. W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decyduje organizator.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Data

paź 21 2023
Expired!

Czas

10:00

Lokalizacja

hala widowiskowo-sportowa w Zbicznie
Kategoria

Organizator

Wójt gminy Zbiczno

Other Organizers

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie
Telefon
56 49 393 70
Email
goksir@goksir-zbiczno.pl

Leave Comment

Do góry