– Wywóz wielkogabarytów

Wywóz wielkogabarytów

Urząd Gminy w Zbicznie informuje o możliwości zgłaszania zapotrzebowania na wywóz odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych.

W związku z powyższym każdy mieszkaniec, posiadający do odbioru odpady wielkogabarytowe powinien w terminie do
22 września br.  zgłosić potrzebę wywozu odpadów. W zgłoszeniu należy podać adres nieruchomości, ilość i rodzaj odpadów, które mają być zabrane oraz dla ułatwienia kontaktu numer telefonu.  Po ustaleniu terminu odbioru firma świadcząca usługi powiadomi mieszkańców o dacie odbioru zgłoszonych odpadów.

Zgłoszeń można dokonywać:

– telefonicznie pod numerami: 56 49 393 23 lub 790 202 746,

– e-mailem  na adres odpady@zbiczno.pl,

– osobiście w Urzędzie Gminy Zbiczno, pokój nr 10, II piętro, w godzinach urzędowania pon., śr., czw., pt. 7:15-15:00 oraz we wtorki 7:15-16:15.

Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe można również nieodpłatnie i we własnym zakresie dostarczać do Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) znajdującego się w Zbicznie, ul. Pod Foluszek 25, w dniach: wtorek 12:00-16:00 oraz pierwsza sobota miesiąca 9:00-11:00.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry