– Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zbiczno

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zbiczno

Projekt: 

„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zbiczno”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Beneficjent:

Gmina Zbiczno

Dane finansowe:

Koszt całkowity zadania: 615.948,50

Kwota dofinansowania: 523.556,22 zł

Okres realizacji:

04.05.2020 r. – 30.11.2021 r.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1805C w miejscowości Zbiczno, w kierunku miejscowości Ciche. Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji CO2 w Gminie Zbiczno. Projektowane zadanie zwiększy też bezpieczeństwo użytkowników drogi, poprzez skierowanie ruchu pieszych i rowerzystów poza pas drogi powiatowej. Zakres robót obejmuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości 910m i przebudowę zjazdów. Nawierzchnia ścieżki zaprojektowana została w technologii kostki brukowej betonowej układanej bezfazowo.

 

 

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry