– Inwestycje z dofinansowaniem

Gmina Zbiczno realizuje projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zbiczno”

Projekt dofinansowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23

W ramach projektu w budynku Urzędu oraz w szkołach podstawowych zakupione zostaną specjalistyczne …

Więcej „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Zbiczno”

Gmina Zbiczno realizuje zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 080211C w miejscowości Zbiczno”, dofinansowane w kwocie 647.154,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie polega na przebudowie drogi na odcinku o długości 655 mb poprzez ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grub. 4 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grub. 4 cm, podbudowy …

Więcej „Przebudowa drogi gminnej nr 080211C w miejscowości Zbiczno”

Gmina Zbiczno realizuje zadanie pn. „Remont części drogi gminnej nr 080222C w miejscowości Zastawie”, dofinansowane w kwocie 230.629,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie polega na remoncie odcinka drogi gminnej o nawierzchni z betonu asfaltowego w Zastawiu poprzez ułożenie warstwy wyrównawczo-profilującej z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grub. 3 cm …

Więcej „Remont części drogi gminnej nr 080222C w miejscowości Zastawie”

Gmina Zbiczno realizuje zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachu wraz z odnowieniem elewacji kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Sumowie”, dofinansowane w kwocie 482.160,00 zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W ramach zadania planuje się wykonanie następujących prac:
1. wymiana pokrycia dachu na kościele,
2. impregnacja elementów drewnianych wraz z ich częściową wymianą,
3. wymiana instalacji odgromowej wraz z …

Więcej „Wymiana pokrycia dachu wraz z odnowieniem elewacji kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Sumowie”

Gmina Zbiczno realizuje zadanie pn. „Prace konserwatorskie dotyczące elewacji wschodniej kościoła pw. Świętego Jakuba Apostoła w Żmijewie”, dofinansowane w kwocie 423.360,00 zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Prace dotyczyć będą elewacji wschodniej ze szczytem wschodnim kościoła wraz z jego częścią zachodnią od strony dachu oraz fragmentem ściany bocznej.
Opis planowanych prac: konserwacja lica ceglanego z tynkowanymi …

Więcej „Prace konserwatorskie dotyczące elewacji wschodniej kościoła pw. Świętego Jakuba Apostoła w Żmijewie”

Gmina Zbiczno realizuje zadanie pn. „Prace konserwatorskie dotyczące fragmentów elewacji południowej kościoła pw. Świętego Jakuba Apostoła w Żmijewie”, dofinansowane w kwocie 143.080,00 zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zadanie dotyczy fragmentu ściany południowej kościoła od narożnika południowo-zachodniego do kruchty południowej oraz zachodnia ściana kruchty południowej. Planowane prace: konserwacja lica ceglanego (fragment elewacji południowej kościoła i …

Więcej „Prace konserwatorskie dotyczące fragmentów elewacji południowej kościoła pw. Świętego Jakuba Apostoła w Żmijewie”

W piątek 25 sierpnia 2023 r. zakończona została inwestycja związana z doposażeniem placu zabaw w miejscowości Pokrzydowo. W maju na placu zamontowane zostały nowe urządzenia takie jak metalowy zestaw Piraci, huśtawka wagowa Piraci, huśtawka wahadłowa podwójna z bocianim gniazdem, zestaw linowy oraz piaskownica. Natomiast dopełnienie stanowią drewniane tablice edukacyjne związane z przyrodą naszej gminy. Odwiedzający …

Więcej Plac zabaw Pokrzydowie – Szczęście dzieci

Gmina Zbiczno realizuje zadanie pn. „Przebudowa oraz przebudowa z rozbudową dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej „, dofinansowane w kwocie 4.749.999,99 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie polegać będzie na przebudowie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię ulepszoną bitumiczną. W przypadku zbyt wąskich pasów dróg przebudowa będzie wiązała się również …

Więcej „Przebudowa oraz przebudowa z rozbudową dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej”

Do góry