– Inwestycje z dofinansowaniem

Gmina Zbiczno realizuje zadanie pn. “Remont części drogi gminnej nr 080222C w miejscowości Zastawie”, dofinansowane w kwocie 230.629,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie polega na remoncie odcinka drogi gminnej o nawierzchni z betonu asfaltowego w Zastawiu poprzez ułożenie warstwy wyrównawczo-profilującej z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grub. 3 cm …

Więcej “Remont części drogi gminnej nr 080222C w miejscowości Zastawie”

Gmina Zbiczno realizuje zadanie pn. “Wymiana pokrycia dachu wraz z odnowieniem elewacji kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Sumowie”, dofinansowane w kwocie 482.160,00 zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W ramach zadania planuje się wykonanie następujących prac:
1. wymiana pokrycia dachu na kościele,
2. impregnacja elementów drewnianych wraz z ich częściową wymianą,
3. wymiana instalacji odgromowej wraz z …

Więcej “Wymiana pokrycia dachu wraz z odnowieniem elewacji kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Sumowie”

Gmina Zbiczno realizuje zadanie pn. “Prace konserwatorskie dotyczące elewacji wschodniej kościoła pw. Świętego Jakuba Apostoła w Żmijewie”, dofinansowane w kwocie 423.360,00 zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Prace dotyczyć będą elewacji wschodniej ze szczytem wschodnim kościoła wraz z jego częścią zachodnią od strony dachu oraz fragmentem ściany bocznej.
Opis planowanych prac: konserwacja lica ceglanego z tynkowanymi …

Więcej “Prace konserwatorskie dotyczące elewacji wschodniej kościoła pw. Świętego Jakuba Apostoła w Żmijewie”

Gmina Zbiczno realizuje zadanie pn. “Prace konserwatorskie dotyczące fragmentów elewacji południowej kościoła pw. Świętego Jakuba Apostoła w Żmijewie”, dofinansowane w kwocie 143.080,00 zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zadanie dotyczy fragmentu ściany południowej kościoła od narożnika południowo-zachodniego do kruchty południowej oraz zachodnia ściana kruchty południowej. Planowane prace: konserwacja lica ceglanego (fragment elewacji południowej kościoła i …

Więcej “Prace konserwatorskie dotyczące fragmentów elewacji południowej kościoła pw. Świętego Jakuba Apostoła w Żmijewie”

W piątek 25 sierpnia 2023 r. zakończona została inwestycja związana z doposażeniem placu zabaw w miejscowości Pokrzydowo. W maju na placu zamontowane zostały nowe urządzenia takie jak metalowy zestaw Piraci, huśtawka wagowa Piraci, huśtawka wahadłowa podwójna z bocianim gniazdem, zestaw linowy oraz piaskownica. Natomiast dopełnienie stanowią drewniane tablice edukacyjne związane z przyrodą naszej gminy. Odwiedzający …

Więcej Plac zabaw Pokrzydowie – Szczęście dzieci

Gmina Zbiczno realizuje zadanie pn. “Przebudowa oraz przebudowa z rozbudową dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej “, dofinansowane w kwocie 4.749.999,99 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie polegać będzie na przebudowie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię ulepszoną bitumiczną. W przypadku zbyt wąskich pasów dróg przebudowa będzie wiązała się również …

Więcej “Przebudowa oraz przebudowa z rozbudową dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej”

Gmina Zbiczno realizuje zadanie pn. “Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zbiczno wraz wyposażeniem oraz zakupem niezbędnego sprzętu”, dofinansowane w kwocie 4.749.999,99 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przedmiotem inwestycji jest budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Zbiczno, w celu stworzenia optymalnych warunków do selektywnej zbiórki odpadów …

Więcej “Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zbiczno wraz wyposażeniem oraz zakupem niezbędnego sprzętu”

Gmina Zbiczno realizuje zadanie pn. “Przebudowa dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej”, dofinansowane w kwocie 1.959.999,99 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Inwestycja polega na przebudowię trzech odcinków dróg gminnych:
1. Przebudowa części drogi gminnej nr 080203C w miejscowości Ciche,
2. Przebudowa części drogi gminnej nr 080217C Gaj-Grzmięca – Strzemiuszczek,
3. Przebudowa części drogi gminnej …

Więcej “Przebudowa dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej”

Do góry