– Inwestycje z dofinansowaniem

20 września 2018 r. Gmina Zbiczno zawarła z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami, na istniejącej podbudowie tłuczniowej, do długości 0,843 km, w obrębie geodezyjnym: Sumówko dz. nr 192”. Łączny koszt inwestycji wyniósł 309.928,51 zł, z czego dofinansowanie ze środków …

Więcej “Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Sumówko”

4 maja 2018 r. Gmina Zbiczno zawarła umowę o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej podbudowie tłuczniowej, do długości 0,800 km, w obrębie geodezyjnym: Żmijewko dz. nr 27/1.” Inwestycja o …

Więcej “Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Żmijewko dz. nr 27/1”

Do góry