– Modernizacja drogi dojazdowej w Sumówku

Modernizacja drogi dojazdowej w Sumówku

Gmina Zbiczno zrealizowała zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami do długości 1,000 km, w obrębie geodezyjnym: Sumówko dz. nr 139/1, 139/2, 149/5, 149/7, 150, 151/3, 157/4” dofinansowane w kwocie 94.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry