– „Przebudowa dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej”

„Przebudowa dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej”

Gmina Zbiczno realizuje zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej”, dofinansowane w kwocie 1.959.999,99 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Inwestycja polega na przebudowię trzech odcinków dróg gminnych:
1. Przebudowa części drogi gminnej nr 080203C w miejscowości Ciche,
2. Przebudowa części drogi gminnej nr 080217C Gaj-Grzmięca – Strzemiuszczek,
3. Przebudowa części drogi gminnej nr 080224C Pokrzydowo – Bachotek.

Koszt całkowity zadania wyniósł: 2.796.634,63 zł

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry