– „Przebudowa z rozbudową części drogi gminnej nr 080212C Zbiczno – Foluszek”

„Przebudowa z rozbudową części drogi gminnej nr 080212C Zbiczno – Foluszek”

Gmina Zbiczno realizuje zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową części drogi gminnej nr 080212C Zbiczno – Foluszek”, dofinansowane w kwocie 347,080,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie polega na przebudowie wraz z rozbudową części drogi gminnej nr 080212C Zbiczno – Foluszek o długości 870 mb i ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu użytkowników drogi, poprawę nawierzchni jezdni oraz uregulowanie spływu wód opadowych. Zakres robót będzie obejmował wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokości 4,5 m. W ramachinwestycjji zaprojektowano przebudowę jezdni oraz zjazdów polegającą na wykonaniu na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm. Ponadto projekt zakłada wykonanie poboczy o szer. 0,75 m oraz zjazdów indywidualnych.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry