– 2019 – wrzesień

Zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 1403) oraz z § 18 uchwały nr XXXIX/226/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbiczno każdy właściciel nieruchomości …

Więcej Kontrole wywozu nieczystości ciekłych

ZJAWISKO: SILNY DESZCZ Z BURZAMI
STOPIEŃ ZAGROŻENIA:  1
OBSZAR: województwo kujawsko-pomorskie, w tym powiat brodnicki
WAŻNOŚĆ: od godz. 13:00 dnia 09.09.2019 do godz. 03:00 dnia 10.09.2019
PRZEBIEG: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i okresami silnym.
Prognozowana wysokość opadów 30-45 mm. W trakcie opadów będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h.
ŹRÓDŁO INFORMACJI: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich …

Więcej OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE – SILNY DESZCZ Z BURZAMI

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 października 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Ustawa ta określa warunki nabywania prawa, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Celem świadczenia uzupełniającego jest dodatkowe wsparcie dochodowe osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało w wysokości …

Więcej Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2019 r. ulegają zmianie kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.
Od 1 września 2019 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 387 zł 50 gr,

130% tego wynagrodzenia, tj. 6 291 zł 10 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące …

Więcej Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 września 2019 r.

Gmina Zbiczno pozyskała dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 080260C w miejscowości Zbiczno” na tzw. „Gniazdkowie”.
Zakres zadania obejmuje wykonanie na odcinku o długości 380 m nowej konstrukcji jezdni o szerokości 5,0 m i nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz obustronnego pobocza o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Ponadto wykonane zostaną …

Więcej Dofinansowanie do przebudowy drogi w Zbicznie (na tzw. Gniazdkowo)

Zgodnie z Uchwałą nr X/71/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Zbiczno (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019, poz. 3560) oraz Zarządzeniem Nr 84/2019 Wójta Gminy Zbiczno z 4 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa Pokrzydowo, ogłaszam …

Więcej Konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Pokrzydowo dotyczących podziału sołectwa

W niedzielę (1 września) odbyły się dożynki powiatowo-gminne w Cichem, w których licznie uczestniczyli mieszkańcy powiatu brodnickiego, turyści oraz zaproszeni goście. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się o godzinie 13.00 mszą świętą odprawioną w kościele pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Cichem pod przewodnictwem proboszcza ks. kan. Mariusza Stasiaka z brodnickiej fary.
Po mszy barwny korowód dożynkowy …

Więcej Powiatowo-gminne święto rolników w Cichem

Do góry