Aktualności


 • Zapraszamy na Turniej w Piłkę Nożną o Puchar Wójta Gminy Zbiczno w Pokrzydowie

 • KRUS: Informacja o zasadach weryfikacji prawomocnych decyzji emerytalno-rentowych

  18 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 715), która ma na celu uwzględnienie wskazówek zawartych w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2012 r. (sygn. akt K 5/11, Dz. U. poz. 251). W wyroku […]

 • KRUS: Przypomina o terminie rozliczenia podatku dochodowego za 2016 rok

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że 2 maja 2017 r. upływa ustawowy termin składania zeznań podatkowych o wysokości dochodu osiągniętego w 2016 r. z tytułu pobierania emerytur i rent rolniczych (formularz PIT-36 lub PIT-37). W zdecydowanej większości przypadków, tj. za ok. 1.128,3 tys. emerytów i rencistów, Kasa rozliczyła podatek i przekazała tym świadczeniobiorcom formularz PIT-40A - roczne obliczenie podatku od pobieranych […]

 • Rolniku – uważaj na kleszcze!

    Ponad 1 500 osób – tyle ubezpieczonych w KRUS w ciągu ostatnich dziecięciu lat doznało uszczerbku na zdrowiu wskutek zakaźnych chorób zawodowych roznoszonych przez kleszcze (w większości z powodu boreliozy). Łagodne zimy powodują korzystne warunki do rozwoju tych pajęczaków, co skutkuje ich wiosennym wysypem obserwowanym obecnie na terenie niemal całej Polski. Warto wiedzieć, jak należy postępować, aby […]

 • Tabliczki z numerem porządkowym posesji - dokonaj zakupu za pośrednictwem Urzędu

  Mając na uwadze kampanię prowadzoną przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz obowiązki wynikające z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity, Dz.U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.) właściciele nieruchomości zabudowanych są zobowiązani umieścić na nieruchomości, w widocznym miejscu, […]

 • Informacja o godz. pracy Urzędu Gminy, ZUK, GOPS oraz GOKSiR (14 kwietnia)

  W piątek (14 kwietnia) Urząd Gminy w Zbicznie, Zakład Usług Komunalnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji będą czynne do godz. 13.00.

 • Odwołanie zakazu wypuszczania drobiu

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brodnicy informuje, że z dniem 6 kwietnia 2017 r. został odwołany nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach w gospodarstwie, zgodnie z rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzanie środków związanych z […]

 • Informacja o zamknięciu hali widowiskowo-sportowej w Zbicznie

 • Wiosenne porządki nad jeziorami w gminie Zbiczno

  W pierwszą sobotę kwietnia blisko sto osób zebrało się, aby posprzątać brzegi jezior. Do sprzątania włączyli się uczniowie Zespołów Szkół w Zbicznie i Pokrzydowie wraz z nauczycielami, członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego, grupa Stowarzyszenia Brodnickiej Grupy Eksploracyjno – Poszukiwawczej, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych w Zbicznie i Pokrzydowie, mieszkańcy sołectwa Sumówko oraz […]

 • Nasi uczniowie znają się na pożarnictwie

  W piątek (31 marca) w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbył się powiatowy etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Turniej składał się z eliminacji pisemnych, z których do finału ustnego zakwalifikowano 5 uczestników z największą liczbą uzyskanych punktów. Gminę Zbiczno reprezentowało czterech uczestników. W I grupie wiekowej […]

 • List Prezesa KRUS

  List Prezesa KRUS o przywróceniu stanu prawnego sprzed 01.01.2013 r. w sprawie wieku emerytalnego

 • Palący problem

  Rokrocznie wraz z początkiem wiosny zauważalnie wzrasta liczba pożarów spowodowanych wypalaniem łąk i nieużytków. Technika ta, stosowana w prymitywnych kulturach rolniczych w dalszym ciągu niestety znajduje zwolenników. WYPALANIE TRAW JEST NIEBEZPIECZNE, BEZCELOWE, BARBARZYŃSKIE i NIEZGODNE Z PRAWEM!   Argumenty przeciwko: Groźba spowodowania niekontrolowanego pożaru: Zmiana kierunku wiatru radykalnie zwiększa ryzyko wymknięcia […]

 • Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie informuje, że  we wtorek (4 kwietnia 2017r.) w Brodnickim Centrum Caritas od 8.00 do 14.00 będzie wydawana żywność. Żywność otrzymają tylko osoby i rodziny zakwalifikowane wcześniej do programu w POPŻ w tutejszym Ośrodku.

 • Trwa nabór wniosków na badanie gleb rolniczych

  Zainteresowani rolnicy mogą składać wnioski do Urzędu Gminy w Zbicznie na wykonanie badań gleb rolniczych w 2017r. Zadanie będzie realizowane przez Okręgową Stację Chemiczno- Rolniczą w Bydgoszczy. Na terenie Gminy Zbiczno nadzór nad prawidłową realizacją zadania będzie sprawować pracownik stacji- Pan Paweł Komorowski. Udział w akcji jest dobrowolny, przy jednoczesnym […]

 • Konferencja na temat oceny stanu środowiska i zabezpieczenia jezior przed zanieczyszczeniami

  W piątek (17 marca) w Urzędzie Gminy Zbiczno zorganizowano konferencję na temat oceny stanu środowiska i zabezpieczenia jezior przed zanieczyszczeniami. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele rejonu Polskiego Związku Wędkarstwa w Brodnicy, Nadleśnictwa Brodnica, Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy, Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Zbiczno, sołtysi, dyrekcji Zespołu Szkół w Zbicznie […]

 • KRUS: Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

  W okresie wakacji 2017 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok. W województwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji będzie mogło […]

 • Informacja o bieżących badaniach ankietowych

  Zachęcamy do udziału w badaniach ankietowych prowadzonych przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. Badania są w pełni anonimowe i pozwalają uzyskać wiedzę o cenach oraz sytuacji gospodarstw domowych i rolnych w kraju i regionie. Informujemy, iż każdego miesiąca na terenie całego kraju przeprowadzane są reprezentacyjne badania ankietowe:

 • KRUS: Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kw. 2017 r.

  W Monitorze Polskim z 15 marca 2017 r., poz. 261, opublikowano Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2017 r. Składka ta nadal będzie wynosić 42,00 zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Za osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem […]

 • Spotkania konsultacyjne Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie"

  W związku z przekazanymi informacjami o potrzebie weryfikacji wskaźników produktów, rezultatów, przedsięwzięć dla  wdrażanych operacji, procedur wyboru operacji i zastosowanych kryteriów wyboru operacji dla działań w zakresie PROW na lata 2014 – 2020 oraz PO Ryby dla lat 2014 – 2020 w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” […]

 • Ogłoszenie o nieograniczonym pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu pożarniczego JELCZ 005

  W przypadku zbycia pojazdu podmiotowi innemu niż jednostka ochrony przeciwpożarowej z pojazdu zostają usunięte elementy oznakowania (napisy i numery operacyjne) oraz urządzenia sygnalizacyjne pojazdu uprzywilejowanego. Użytkowanie oznakowanego pojazdu przez podmioty nieuprawnione stanowi naruszenie przepisów art. 96a § 1 Ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2015 r., poz. 1094).

 

Rozmiar czcionki