Aktualności


 • Rolniku, powiedz stop upadkom !

  „Upadek to nie przypadek” – pod tym hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie prowadziła w 2018 roku większość swoich działań prewencyjnych. „Upadki osób” to grupa zdarzeń wypadkowych, do których dochodzi podczas pracy w gospodarstwach rolnych najczęściej. W 2017 roku Kasa wypłaciła 13 250 jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy, z czego około połowa (6 653) dotyczyła „upadków osób”. W ich wyniku 12 […]

 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy. W 2018 roku jednym z organizatorów jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XVI Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018. W piętnastu dotychczasowych […]

 • Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie

  W dniu 14 lutego br. Wójt Gminy Zbiczno ogłosił konkurs na kandydata na dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie. Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 • Opiniowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbiczno w 2018 roku

  Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840 ) Wójt Gminy Zbiczno przekazuje do zaopiniowania projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbiczno w 2018 roku”. W opiniowaniu udział mogą wziąć […]

 • Harmonogram i program spotkań Klubu Seniora w Zbicznie

 • Uwaga ! Zagrożenie ASF !

  Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika? Afrykański pomór świń to groźna choroba wirusowa, na którą chorują wyłącznie świnie i dziki.

 • Informacja o zwrocie podatku akcyzowego

  Wójt Gminy Zbiczno w związku ze zbliżającym się okresem składania wniosków przez producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej informuje: -wnioski przez producentów rolnych  mogą być składane do Wójta Gminy Zbiczno w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2018 r. -do […]

 • XV Wojewódzki Festiwal Piosenki Romantycznej w Zbicznie

  W sobotę (10 lutego) w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Zbicznie odbędzie się XV Wojewódzki Festiwal Piosenki Romantycznej. Początek imprezy o godz. 10.00. Podczas festiwalu wystąpią zespoły m.in. z Lubawy, Jabłonowa Pomorskiego, Bobrowa, Kwidzyna, Świecia nad Osą, Chełmna, Inowrocławia, Pokrzydowa, Cierpic, Tylic, Rypina, Świedziebni, Raciążka, Łąkorza, Karbowa oraz ze Zbiczna. […]

 • GOPS: informacja o wydawaniu żywności

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie informuje, że 12.02.2018 r. (poniedziałek) w Brodnickim Centrum Caritas od 8.00 do 15.00 będzie wydawana żywność. Żywność otrzymają tylko osoby i rodziny zakwalifikowane wcześniej do programu w POPŻ w tutejszym Ośrodku.

 • ARiMR przeszkoli z aplikacji eWniosekPlus

  W związku z nadchodzącą Kampanią 2018 i możliwością złożenia wniosku związanego z płatnościami bezpośrednimi za pomocą nowej aplikacji  eWniosekPlus, Biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Brodnicy informuję o przeprowadzeniu szkolenia dla beneficjentów z terenu gminy Zbiczno, które odbędzie się 26 lutego (poniedziałek) o godz. 10.00 w Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy przy ul. Karbowskiej 29 […]

 • Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

  Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy. Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 […]

 • Zapraszamy na spotkania Klubu Seniora w Zbicznie

 • Ogłoszenie o naborze wniosków na utylizację azbestu

  Urząd Gminy w Zbicznie informuje o zamiarze złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o przyznanie dotacji na częściowe pokrycie kosztów demontażu, odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Wysokość udzielonej dotacji wyniesie 70% lub 85% kosztów, w zależności od źródła finansowania. Pozostałą część kosztów […]

 • Ogłoszenie o ustnym ograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Zbiczno

  Wzory oświadczeń dostępne na stronie BIP Urzędu Gminy Zbiczno pod linkiem: http://gm-zbiczno.rbip.mojregion.info/ogloszenie-nr-3202018-wojta-gminy-zbiczno-z-dnia-22-stycznia-2018-r-wojta-gminy-zbiczno-oglasza-ograniczony-przetarg-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiac-j-wlasnosc-gminy-zbiczno/

 • KRUS: Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2018 r.

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że - jako płatnik emerytur i rent - zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.), zwanej dalej ustawą, zobowiązana jest do pobierania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń. Od 1 stycznia 2018 r. zaliczki te ustala się […]

 • Uchwała Rady Powiatu w Brodnicy w sprawie określenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brodnickiego

  Rozkład godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brodnickiego od 4.02.2018 r. do 05.05.2019 r.

 • Ostrzeżenie meteorologiczne - SILNY WIATR

  Zjawisko: SILNY WIATR Stopień zagrożenia: 1 Obszar: województwo kujawsko-pomorskie Ważność: od godz. 18:00 dnia 18.01.2018 do godz. 10:00 dnia 19.01.2018 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, z porywami do 80 km/h, początkowo z kierunków południowych skręcający na zachodni i północno-zachodni. Jednocześnie […]

 • Gmina Zbiczno zagrała w 26 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

  W niedzielę XXVI Finał WOŚP rozpoczął się już od samego rana przed kościołami na terenie gminy Zbiczno, gdzie 30-wolontariuszy z Zespołu Szkół w Zbicznie i Pokrzydowie zbierało do puszek pieniądze od ofiarodawców. Od godz. 10.30 w hali sportowo-widowiskowej w Zbicznie rozpoczął się turniej w halową piłkę nożną (dla piłkarzy rocznika […]

 • GOPS: terminy wypłat świadczeń i zasiłków od lutego do czerwca 2018 r.

  Gminny Ośrodek Pomocy w Zbicznie informuje o terminach wypłat zasiłków i świadczeń, które obowiązują od lutego do czerwca 2018 r.

 • Ogłoszenie o ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Zbiczno

  Wzory oświadczeń dostępne na stronie BIP Urzędu Gminy Zbiczno pod linkiem: http://gm-zbiczno.rbip.mojregion.info/ogloszenie-nr-3182018-wojta-gminy-zbiczno-z-dnia-16-stycznia-2018-r-wojta-gminy-zbiczno-oglasza-ustny-ograniczony-przetarg-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-zbiczno/

 

Rozmiar czcionki