Witamy na stronach Gminy Zbiczno


Aktualności


 • Trwa nabór wniosków na utylizację azbestu

  Urząd Gminy w Zbicznie informuje, iż zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o przyznanie 70% dotacji na pokrycie kosztów demontażu, odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Pozostałe 30% kosztów realizacji zadania będzie finansowane ze środków budżetu gminy, dzięki czemu mieszkańcy nie będą […]

 • Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r.

  W ślad za komunikatem na stronie BIP Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa informuje o przysługujących producentom rolnym dopłatach ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych i/lub zwierząt gospodarskich. Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 792, z późn. zm.) stosowane są z budżetu państwa dopłaty […]

 • KRUS: Komunikat o zmianach w przepisach

  Ważne dla rolników i domowników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, którzy jednocześnie wykonują umowy agencyjne, umowy zlecenia albo inne umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia lub powołanych do rad nadzorczych od 31 grudnia 2016 r. zmieniła się kwota przychodu miesięcznego, od której uzależnione jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przez rolników i domowników […]

 • Gmina Zbiczno zagrała dla WOŚP

  W niedzielę XXV Finał WOŚP rozpoczął się już od samego rana przed kościołami na terenie gminy Zbiczno, gdzie 30-wolontariuszy z Zespołu Szkół w Zbicznie i Pokrzydowie zbierało do puszek pieniądze od ofiarodawców. Od godz. 10.00 w hali sportowo-widowiskowej w Zbicznie rozpoczął się turniej w tenisa stołowego oraz w siatkówkę. Wpisowe […]

 • Apel o włączenie się w kampanię ,, Bezpieczni i Aktywny Senior”

  Szanowni Państwo Panie Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i polityki Społecznej zainaugurowała kampanię ,, Bezpieczny i Aktywny Senior”, która ma na celu pobudzenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa i aktywności sportowej, społecznej, edukacyjnej i kulturalnej osób starszych. Informacje na temat kampanii można znaleźć na stronie: http://www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior/. Celem Kampanii jest przede […]

 • Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia Zespołów Przyrodniczo-Krajobrazowych: „Storczykowe Torfowisko Mieliwo” i „Śródleśna Ostoja Koń-Zarośle”

  Wójt Gminy Zbiczno informuje, o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą utworzenia Zespołów Przyrodniczo-Krajobrazowych na terenie trzech miejscowości Gminy Zbiczno: Mieliwo o pow. 15,06 ha,  Koń o pow. 51,80 ha oraz Zarośle o pow. 35,30 ha. Zgodnie z art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 […]

 • Informacja o przetargu na najem nieruchomości

  Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ) Wójt Gminy w Zbicznie informuje o ogłoszeniu przetargu na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno na czas określony do trzech lat. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu oraz […]

 • Rolniku! Oddaj opakowanie po środkach ochrony roślin do sklepu

  Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin przypomina rolnikom o obowiązku zwracania opakowań po środkach ochrony roślin do sklepów. Każde inne postępowanie z odpadami po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne, stanowi naruszenie prawa i nie powinno mieć miejsca. W przypadku pustych opakowań po środkach ochrony roślin, ich przekazanie do Systemu PSOR gwarantuje, […]

 • Masz psa - pamiętaj o swoich obowiązkach

  Wójt Gminy Zbiczno przypomina o obowiązkach właścicieli zwierząt domowych wynikających z Uchwały nr XXV/128/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15 lipca 2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbiczno - właściwe utrzymanie zwierząt domowych ma na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed […]

 • Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

  Wójt Gminy Zbiczno ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą Nr XXXVII/139/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji […]

 • Mobilne Punkty Informacyjne o Funduszach Europejskich w Wąbrzeźnie, Chełmnie, Golubiu - Dobrzyniu i Brodnicy

   Specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Grudziądzu zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich prowadzone w formie  Mobilnych  Punktów Informacyjnych . Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania […]

 • Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

  Wójt Gminy w Zbicznie informuje, iż w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbiczno www.bip.zbiczno.ug.gov.pl w okresie od dnia 10 stycznia 2017r. do dnia 31 stycznia 2017r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do dzierżawy na czas określony do 3 lat w trybie bezprzetargowym. Szczegółowe informacje […]

 • 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zbicznie

  Zapraszamy na 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się w niedziele (15 stycznia). W tym roku orkiestra zagra dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Na terenie gminy oraz przed kościołami pojawią się wolontariusze, którzy zbierać będą pieniążki do oznakowanych puszek już od […]

 • Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brodnicy

  Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brodnicy w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 • Ostrzeżenie meteorologiczne

  Zjawisko: Oblodzenie Stopień zagrożenia: 1 Obszar: województwo kujawsko-pomorskie Ważność: od godz. 14:30 dnia 04.01.2017 do godz. 21:00 dnia 04.01.2017 Przebieg:  Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna do -6°C, przy gruncie do -7°C. Temperatura powietrza poniżej 0°C utrzyma się. Prawdopodobieństwo wystąpienia […]

 • Ostrzeżenie meteorologiczne

  Zjawisko: Silny wiatr Stopień zagrożenia: 1 Obszar: województwo kujawsko-pomorskie Ważność: od godz. 12:00 dnia 04.01.2017 do godz. 02:00 dnia 05.01.2017 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, z porywami do 80 km/h, z kierunków północnych. Silny wiatr będzie miejscami powodować zawieje śnieżne. […]

 • UWAGA! Przerwa w dostawie energii elektrycznej

  W środę (4 stycznia) w godz. od 11.30 do 16. 30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowych: - Brzezinki: 1,2 PGR; - Wysokie Brodno; - Żmijewko: 2, 3, 4; - Zbiczno: 1, 1a, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, OCZYSZCZALNIA. Utrudnienia […]

 • Tabliczki z numerem porządkowym posesji - dokonaj zakupu za pośrednictwem Urzędu

  Mając na uwadze kampanię prowadzoną przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz obowiązki wynikające z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity, Dz.U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.) właściciele nieruchomości zabudowanych są zobowiązani umieścić na nieruchomości, w widocznym miejscu, […]

 • Informacja o godz. pracy Urzędu Gminy, ZUK, GOPS oraz GOKSiR (30 grudnia)

  W piątek (30 grudnia) Urząd Gminy w Zbicznie, Zakład Usług Komunalnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji będą czynne do godz. 13.00.

 • Ostrzeżenie meteorologiczne

  Zjawisko: MARZNĄCE OPADY Stopień zagrożenia: 1 Obszar: województwo kujawsko-pomorskie Okres ważności: od godz. 20:00 dnia 22.12.2016 do godz. 07:00 dnia 23.12.2016 Przebieg: Marznące opady. Uwaga: drogi sliskie ! Informację otrzymano z IMGW-PIB za pośrednictwem WCZK w Bydgoszczy.

 • Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

  Wójt Gminy w Zbicznie informuje, iż w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbiczno www.bip.zbiczno.ug.gov.pl w okresie od dnia 19 grudnia 2016r. do dnia 8 stycznia 2017r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Szczegółowe informacje zamieszczono w ogłoszeniu. Dodatkowe informacje można uzyskać w można uzyskać w […]

 • Gminne spotkanie opłatkowe w Pokrzydowie

  W piątek (16 grudnia) w Pokrzydowie odbyła się tradycyjna wigilia gminna. W spotkaniu opłatkowym udział wzięli: wicestarosta brodnicki Mariusz Klonowski, wójt gminy Bobrowo Paweł Klonowski, włodarz gminy Zbiczno Wojciech Rakowski, sekretarz Katarzyna Kwiatkowska, radni, księża, dyrekcje z Zespołu Szkół w Zbicznie i Pokrzydowie, sołtysi, zespoły folklorystyczne, druhowie OSP, przedstawiciele Państwowej […]

 • Informacja o godz. pracy Urzędu Gminy, ZUK oraz GOKSiR w piątek (16 grudnia)

  W piątek (16 grudnia) w związku ze spotkaniem opłatkowym Urząd Gminy w Zbicznie, Zakład Usług Komunalnych oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji będą czynne do godz. 12.30. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym dniu urzęduje (bez zmian) do godz. 15.00.

 • Świąteczna promocja wejściówek na fitness

  Od 6 grudnia do 31 stycznia 2017 r. trwa 50-procentowa promocja wejściówek i karnetów na ćwiczenia w salach fitness w zbiczeńskiej hali widowiskowo-sportowej. W tym okresie za gimnastykę w sali fitness „cardio”, gdzie do dyspozycji jest nowoczesny sprzęt do treningów za godzinę zapłacimy 5 zł. Karnety w tym okresie można […]

 • Ostrzeżenie meteorologiczne

  IMGW-PIB ostrzega: Zjawisko: MARZNĄCE OPADY Stopień zagrożenia: 1 Obszar: województwo kujawsko-pomorskie Okres ważności: od godz. 17:00 dnia 13.12.2016 do godz. 06:00 dnia 14.12.2016 Przebieg: Marznące opady. Uwaga: drogi sliskie ! Informację otrzymano z IMGW-PIB za pośrednictwem WCZK w Bydgoszczy.

 • Zapraszamy na wspólne strojenie choinki oraz spotkanie z Mikołajem w Zbicznie

 • Razem spędzili pół wieku

  W poniedziałek (5 grudnia) w Urzędzie Gminy w Zbicznie uroczyście wręczono Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie parom obchodzącym złote gody. Odznaczenia w imieniu Prezydenta RP przekazał jubilatom wójt Gminy Zbiczno – Wojciech Rakowski. Uhonorowani zostali Państwo: Barbara i Tadeusz Grzonkowscy ze Zbiczna oraz Teresa i Zenon Waruszewscy z Równicy. Kwiaty, […]

 • Usunięto azbest

  Na terenie gminy Zbiczno zakończono zadanie pn. ,,Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbiczno”. Na ten cel samorząd uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 21 058,79 […]

 • Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie informuje, że 7 grudnia 2016 r. w Brodnickim Centrum Caritas od godz. 8.00 będzie wydawana żywność. Żywność otrzymają tylko osoby i rodziny zakwalifikowane wcześniej do programu w POPŻ w tutejszym ośrodku.

 • Ostrzeżenie meteorologiczne

  IMGW-PIB ostrzega: Zjawisko: WIATR Stopień zagrożenia: 1 Obszar: województwo kujawsko-pomorskie Okres ważności: godz. 18:00 dnia 01.12.2016 do godz. 06:00 dnia 02.12.2016 Przebieg: Prędkość wiatru do 45 km/h w porywach do 90 km/h. Informację otrzymano z IMGW-PIB za pośrednictwem WCZK w Bydgoszczy.

 • Rusza gminna liga w piłkę siatkową

 • Zapraszamy na wspólne strojenie choinki w Pokrzydowie

 • Komunikat dla rolników poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych

  Możliwa jest pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych. Wnioski należy składać do 5 grudnia 2016r. w Biurze Powiatowym ARiMR. Rolnikowi będzie udzielona pomoc, gdy szkody w danej uprawie wynoszą co najmniej 50% na powierzchni nie mniejszej niż 70% tych upraw lub szkody powstałej w uprawach szklarniowych i tunelach […]

 • II Gminny Dzień Sportu w Zbicznie za nami!

  Dobra zabawa i sportowa rywalizacja towarzyszyła II Gminnemu Dniu Sportu, który odbył się w sobotę 19 listopada w hali widowiskowo-sportowej w Zbicznie. Ten wyjątkowy dzień był okazją do świętowania I-rocznicy otwarcia hali. Wszystkich przybyłych uczniów z gminnych szkół w Zbicznie i Pokrzydowie oraz rodziców, którzy przyjechali dopingować swoje pociechy powitali: […]

 • Ostrzeżenie meteorologiczne

  IMGW-PIB ostrzega: Zjawisko: mgła Stopień zagrożenia: 1 Obszar: województwo kujawsko-pomorskie Okres ważności: godz. 16:00 dnia 23.11.2016 do godz. 10:00 dnia 24.11.2016 Przebieg: ograniczona widzialność (od 50 do 200 metrów). Informację otrzymano z IMGW-PIB za pośrednictwem WCZK w Bydgoszczy.

 • Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie informuje, że 24 listopada 2016 r. w Brodnickim Centrum Caritas w godz. od 8.00 do 14.00 będzie wydawana żywność. Żywność otrzymają tylko osoby i rodziny zakwalifikowane wcześniej do programu w POPŻ w tutejszym ośrodku.

 • Informacja o wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

  Wójt Gminy w Zbicznie informuje, iż w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbiczno www.bip.zbiczno.ug.gov.pl w okresie od dnia 15 listopada 2016 r. do dnia 6 grudnia 2016 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Szczegółowe informacje zamieszczono w […]

 • Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas nieokreślony

  Wójt Gminy w Zbicznie informuje, iż w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbiczno www.bip.zbiczno.ug.gov.pl w okresie od dnia 15 listopada 2016r. do dnia 6 grudnia 2016r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas nieokreślony. Szczegółowe informacje zamieszczono w ogłoszeniu http://www.bip.zbiczno.ug.gov.pl/upload/file/ogloszenia/2016/ogloszenie_181_2016_613.pdf Dodatkowe informacje można uzyskać w można […]

 • Czekają nagrody w konkursach gęsinowych

  Zapraszamy do udziału w konkursach gęsinowych: konkursie plastycznym dla dzieci oraz na relacje ze świątecznego obiadu z gęsiną w roli głównej dla rodzin. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody, między innymi zestaw rowerów dla rodziny, sprzęt gospodarstwa domowego, gry i przybory plastyczne. Temat tegorocznego konkursu plastycznego to ,,Farbką, kredką, ołówkiem…-kolorowa gęś”. […]

 • I Otwarty Turniej w Dwa Ognie

 • II Gminny Dzień Sportu w Zbicznie

  Zapraszamy wszystkich na II Gminny Dzień Sportu połączony z uroczystością z okazji I rocznicy otwarcia hali

 • Zaproszenie na obchody Dnia Seniora

 • Mecz VI Ligi Tenisa Stołowego w Zbicznie

  Zapraszamy kibiców na pierwszy mecz przed naszą publicznością o Mistrzostwo VI Ligi Tenisa Stołowego. Mecz zostanie rozegrany w hali widowiskowo-sportowej w Zbicznie, w najbliższą niedzielę (6 listopada) o godz. 11.00. Drużyna GKS Orzeł Zbiczno zmierzy się z zespołem Piast III Kruszwica. Wszystkich sympatyków i kibiców GKS ORZEŁ zachęcamy do gorącego […]

 • Informacja Wójta Gminy Zbiczno

  Wójt Gminy w Zbicznie informuje, iż w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbiczno www.bip.zbiczno.ug.gov.pl w okresie od dnia 27 października 2016r. do dnia 29 listopada 2016r. zostało wywieszone ogłoszenie  w sprawie  przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Sumówku stanowiących […]

 • Dyżury aptek w godzinach nocnych i dni świąteczne - grudzień 2016r.

  Apteki ogólnodostępne, położone na terenie powiatu brodnickiego pełnią dyżury, umożliwiające dostępność świadczeń w godzinach nocnych 22.00- 8.00 oraz w niedzielę i  inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach 22.00-8.00. Dyżur apteki rozpoczyna się o godzinie 22.00 w dniu wskazanym w harmonogramie, a kończy dnia następnego o godz. 8.00. Data/ dzień tygodnia Nazwa apteki Adres 1 grudnia 2016r.czwartek Apteka […]

 • Święto seniorów w Sumowie

  W miniony piątek (21 października) seniorzy z sołectwa Sumowo obchodzili swoje święto. Rozpoczęła je msza święta, którą odprawił proboszcz parafii ks. Krzysztof Dębiec. Po mszy uczestnicy udali się do świetlicy GOKSiR, gdzie na wszystkich czekał poczęstunek przygotowany przez Radę Sołecką oraz panie z KGW. Symboliczną lampką szampana i odśpiewaniem tradycyjnego […]

 • Konsultacje społeczne oraz spotkanie otwarte dotyczące projektu gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Zbiczno na lata 2016-2022

  Wójt Gminy Zbiczno informuje, że został opracowany projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zbiczno na lata 2016-2022. Dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji, podjętego Uchwałą nr XXVII/138/2016 z dnia 27 września 2016 r Rady Gminy Zbiczno w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Zbiczno dla którego opracowano projekt […]

 • Nadzwyczajne liczenie dzików

  W związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF), w dniach 20-25 października 2016 r., prowadzona będzie w regionie kujawsko-pomorskim inwentaryzacja dzików. Leśnicy proszą o ograniczenie w tym terminie wizyt w lesie i ostrożność na drogach. Afrykański pomór świń (ASF) jest zakaźną i wysoce zaraźliwą chorobą wirusową świń domowych i dzików. […]

 • Ruszył nabór na „małe przetwórstwo” dla rolników

  Pod koniec września ruszył nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i będzie trwał do 28 października 2016 r. Program „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” przeznaczony jest dla rolników, domowników lub małżonków rolników, którzy podlegają ubezpieczeniu […]

 • Mobilne Punkty Informacyjne o Funduszach Europejskich w Golubiu - Dobrzyniu i Brodnicy

  Specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Grudziądzu  zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich prowadzone w formie  Mobilnych  Punktów Informacyjnych. Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania […]

 

 • Galeria

  0165
  0032
  2
  3
 • Szybki kontakt

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

 • Dane kontaktowe

  URZĄD GMINY w ZBICZNIE
  Zbiczno 140
  87-305 Zbiczno

  NIP: 874-10-57-167
  tel/fax: 56 49 393 17
  e-mail: gmina@zbiczno.pl
  konto bankowe:
  BANK SPÓŁDZIELCZY w BRODNICY
  nr rachunku:
  58 9484 1150 0010 0244 2000 0001