Aktualności


 • Zakończenie inwestycji pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno”.

  Pod koniec października zakończona została inwestycja pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno”. Wybudowany został nowy zbiornik o pojemności użytkowej 490.000 litrów, dzięki czemu możliwe było wyłączenie hydroforni w miejscowości Gaj-Grzmięca. SUW w Zbicznie obecnie zasila w wodę mieszkańców miejscowości Żmijewo, Żmijewko, Sumowo, Sumówko, Tomki, Najmowo i Zbiczno oraz […]

 • Zakończenie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej dla zasilania w wodę sołectwa Gaj-Grzmięca z sieci wodociągowej SUW Zbiczno”.

  W październiku zakończona została inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej dla zasilania w wodę sołectwa Gaj-Grzmięca z sieci wodociągowej SUW Zbiczno”. Wybudowana sieć wodociągowa ma długość 1879 m i zapewnia dostęp do wody dla mieszkańców miejscowości Grzmięca, Gaj-Grzmięca i Strzemiuszczek. Sieć została ułożona za pomocą przecisku sterowanego, czyli nowoczesnego systemu umożliwiającego […]

 • Ważna informacja dla rolników

  Wójt Gminy Zbiczno informuje, że dokumentacja w postaci kart ewidencyjnych osób ubezpieczonych w Funduszu Emerytalnym Rolników z lat 1977- 1987 zostanie przekazana przez Urząd Gminy Zbiczno do Archiwum Państwowego w Toruniu. W związku z powyższym osoby zainteresowane pobraniem zaświadczeń z powyższych kart mogą to uczynić w nieprzekraczalnym terminie do 31 […]

 • GOPS: informacja o wydawaniu żywności

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie informuje, że w środę 13.12.2017 r. w Brodnickim Centrum Caritas w godzinach od 8.00 do 16.00 będzie wydawana żywność. Żywność otrzymają tylko osoby i rodziny zakwalifikowane wcześniej do programu w POPŻ w tutejszym Ośrodku.

 • Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

 • Zaproszenie na strojenie choinki i spotkanie z mikołajem

 • Spotkanie informacyjne LGD Pojezierza Brodnickiego

  W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” uprzejmie zapraszam na spotkanie informacyjne podczas którego poinformujemy mieszkańców/ potencjalnych wnioskodawców o zasadach udzielania grantów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz sprawozdanie z przeprowadzonych naborów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Morskiego […]

 • KRUS: informacja o nowych kwotach przychodów decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

  Od 1 grudnia 2017 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że  od  1 grudnia 2017 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych. Od 1 grudnia 2017 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio: […]

 • Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

  W październiku 2017 r. Gmina Zbiczno zakończyła realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbiczno”. W tym roku łącznie zdemontowano i przekazano do utylizacji 37,602 Mg azbestu. Łączna wartość zadania wyniosła 12.627,18 zł, z czego 70% tj. kwota w wysokości 8.839,02 zł pochodziła z […]

 • Ostrzeżenie meteorologiczne

  Zjawisko: INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU Stopień zagrożenia: 1 Obszar: województwo kujawsko-pomorskie (subregion południowo-wschodni) Ważność: od godz. 13:00 dnia 30.11.2017 do godz. 08:00 dnia 01.12.2017 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 6 cm do 12 cm, we wschodniej części subregionu lokalnie do 16 […]

 • Masz zaległości w ZUS? Rozłóż swój dług na raty

  Przedsiębiorcy, którzy mają problem z opłacaniem składek, mogą skorzystać z ulgi. Ulga polega na rozłożeniu zadłużenia na raty. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli spłacić zaległe składki w dłuższym terminie, a prowadzone wobec nich postępowanie egzekucyjne ZUS zawiesi. Ważne aby przedsiębiorcy, którzy mają zadłużenie z tytułu składek i zgłosili się do […]

 • Główny Inspektor Sanitarny - ostrzeżenie publiczne

  W produkcie smoczki kauczukowe, numer katalogowy 23/103, numer serii CODE 0170614 (kod EAN 5903407231037) wyprodukowane dla Canpol Sp. z o.o. SKA stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu migracji substancji zdolnych do tworzenia N-nitrozoamin ze smoczków kauczukowych.Wykryty poziom migracji substancji zdolnych do tworzenia N-nitrozoamin (0.4935 mg/kg) przekracza poziom dozwolony (0,1 mg/kg). Zgodnie z oświadczeniem producent […]

 • Przedsiębiorco odbierz list z ZUS

  ZUS zakończył wysyłkę ponad 3,6 mln listów do płatników składek z informacją o nowym indywidualnym numerze składkowym. Niestety aż 90 tys. z wysłanych listów nie została odebrana. W listach obok indywidualnego numeru rachunku składkowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokładnie wyjaśnia zmiany, które wejdą w życie z 1 stycznia 2018 r., kiedy […]

 • Umowa na dofinansowanie termomodernizacji budynku urzędu podpisana

  Na początku października Wójt Gminy Zbiczno Wojciech Rakowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grażyny Golubskiej podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.3. […]

 • GOPS: informacja o wydawaniu żywności

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie informuje, że w środę  15.11.2017 r. w Brodnickim Centrum Caritas w godzinach od 8.00 do 14.00 będzie wydawana żywność. Żywność otrzymają tylko osoby i rodziny zakwalifikowane wcześniej do programu w POPŻ w tutejszym Ośrodku.

 • Rusza program "Maluch+" 2018

  „MALUCH+” 2018 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Liczba tych instytucji i miejsc opieki stale się zwiększa, jednak konieczne jest podejmowanie kolejnych działań zwiększających trend wzrostowy. Dlatego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs, w […]

 • Ogłoszenie Wójta Gminy Zbiczno o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • Ogłoszenie Wójta Gminy Zbiczno o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym

 • Bezpłatne szkolenia BHP dla pracodawców

  Już w listopadzie 2017r. pracodawcy i osoby kierujące pracownikami mają możliwość bezpłatnego udziału w szkoleniach okresowych BHP. Wystarczy zgłosić się do organizatora – Pracodawców Pomorza i Kujaw – i zapisać uczestników w wybranym terminie. Szkolenia są całkowicie bezpłatne, bo finansuje je ZUS o/Bydgoszcz. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia […]

 • Od listopada po nowemu – za śmieci płacić będziemy w kasie Urzędu Gminy

  Uprzejmie informujemy, że od 2 listopada opłaty śmieciowe (za wywóz odpadów komunalnych) przyjmowane będą w kasie Urzędu Gminy Zbiczno. Numer konta bankowego, na który można  dokonywać wpłat za opłatę śmieciową pozostaje bez zmian. Oprócz tego wszystkie sprawy związane z gospodarką odpadami komunalnymi prowadzone będą w budynku Urzędu Gminy.

 

Rozmiar czcionki