Aktualności


 • Konferencja na temat oceny stanu środowiska i zabezpieczenia jezior przed zanieczyszczeniami

  W piątek (17 marca) w Urzędzie Gminy Zbiczno zorganizowano konferencję na temat oceny stanu środowiska i zabezpieczenia jezior przed zanieczyszczeniami. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele rejonu Polskiego Związku Wędkarstwa w Brodnicy, Nadleśnictwa Brodnica, Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy, Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Zbiczno, sołtysi, dyrekcji Zespołu Szkół w Zbicznie […]

 • KRUS: Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

  W okresie wakacji 2017 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok. W województwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji będzie mogło […]

 • Informacja o bieżących badaniach ankietowych

  Zachęcamy do udziału w badaniach ankietowych prowadzonych przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. Badania są w pełni anonimowe i pozwalają uzyskać wiedzę o cenach oraz sytuacji gospodarstw domowych i rolnych w kraju i regionie. Informujemy, iż każdego miesiąca na terenie całego kraju przeprowadzane są reprezentacyjne badania ankietowe:

 • KRUS: Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kw. 2017 r.

  W Monitorze Polskim z 15 marca 2017 r., poz. 261, opublikowano Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2017 r. Składka ta nadal będzie wynosić 42,00 zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Za osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem […]

 • Spotkania konsultacyjne Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie"

  W związku z przekazanymi informacjami o potrzebie weryfikacji wskaźników produktów, rezultatów, przedsięwzięć dla  wdrażanych operacji, procedur wyboru operacji i zastosowanych kryteriów wyboru operacji dla działań w zakresie PROW na lata 2014 – 2020 oraz PO Ryby dla lat 2014 – 2020 w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” […]

 • Ogłoszenie o nieograniczonym pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu pożarniczego JELCZ 005

  W przypadku zbycia pojazdu podmiotowi innemu niż jednostka ochrony przeciwpożarowej z pojazdu zostają usunięte elementy oznakowania (napisy i numery operacyjne) oraz urządzenia sygnalizacyjne pojazdu uprzywilejowanego. Użytkowanie oznakowanego pojazdu przez podmioty nieuprawnione stanowi naruszenie przepisów art. 96a § 1 Ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2015 r., poz. 1094).

 • Projekt „Urzędy Online” odpowiedzią na nowe wyzwania z zakresu E-administracji

  Urząd Gminy w Zbicznie za sprawą dofinansowania otrzymanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w konsorcjum 9 gmin województwa kujawsko - pomorskiego realizuje projekt informatyczny, z którego korzystać będą mogli mieszkańcy naszej gminy. Wraz z rozwojem technologii coraz powszechniejsze staje się wykorzystywanie Internetu do świadczenia różnego rodzaju […]

 • Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Zbicznie

  Urząd Gminy w Zbicznie otrzymał akredytację Ministra Cyfryzacji na prowadzenie Punktu Potwierdzania Profilii Zaufanych. Profil potwierdzać można w godzinach pracy Urzędu w pokoju numer 7 (sekretariat). Czym jest profil zaufany? Profil zaufany to bezpłatna alternatywa dla podpisu elektroniczne­go. Profil zaufany to metoda uwierzytelnienia obywateli w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, […]

 • Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Zbicznie

  Zapraszamy na spotkanie z okazji Dnia Kobiet, które odbędzie się w niedzielę (12 marca) o godz. 15.00 w Zbicznie. Ze względu na przedstawienie teatralne, które zostało przygotowane specjalnie na tę okazję, impreza odbędzie się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Zbicznie.

 • Promocja karnetów i wejściówek na ćwiczenia do salki fitness cardio w zbiczeńskiej hali

 • KRUS: Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2017 r.

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2017 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2017 r. podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2) – wskaźnikiem waloryzacyjnym (wynikającym z ustawy z dnia […]

 • Zaproszenie na spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Pokrzydowie

 • Lista odmian roślin uprawnych zalecanych do uprawy na terenie woj. kujawsko-pomorskiego w roku 2017

  Stacja Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie podjęła decyzję o utworzeniu  listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze naszego województwa na  2017 rok. Na liście znalazły się odmiany zbóż, rzepaku, grochu siewnego, łubinu wąskolistnego i żółtego oraz ziemniaka. Podstawą do ustalenia tej listy była analiza wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego […]

 • Zasady stosowania nawozów naturalnych i organicznych

  W związku z nadchodzącym okresem prac polowych Wójt Gminy Zbiczno przypomina o zasadach prawidłowego stosowania nawozów naturalnych i organicznych. Nawozy stosujemy, aby uzyskać odpowiednie plony i tym samym zapewnić sobie zysk. Należy pamiętać jednak, aby nawozy stosować mądrze i rozważnie, w sposób, który nie zagraża zdrowiu ludzi i zwierząt, jak […]

 • Warunki techniczne, jakie muszą spełniać ogrodzenia posesji

  Wójt Gminy Zbiczno przypomina, że ogrodzenie musi spełniać odpowiednie warunki techniczne i  nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa zarówno ludzi, jak i zwierząt. Zgodnie z § 41  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  2015 […]

 • Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do najmu

  Wójt Gminy w Zbicznie informuje, iż w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbiczno www.bip.zbiczno.ug.gov.pl w okresie od dnia 16 lutego 2017 r. do dnia 8 marca 2017 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do najmu na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym. Szczegółowe informacje można […]

 • Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

  Wójt Gminy w Zbicznie informuje, iż w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbiczno www.bip.zbiczno.ug.gov.pl w okresie od dnia 16 lutego 2017 r. do dnia 8 marca 2017 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do dzierżawy na czas określony do 3 lat w trybie bezprzetargowym. […]

 • Granty na oddolne działania lokalne

  Ośrodek TŁOK i Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica przyznają granty do 5 tys. zł dla nieformalnych grup i młodych organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego, które chcą działać na rzecz lokalnej społeczności i najbliższego otoczenia. Mieszkańcy województwa, którzy mają pomysł na ciekawe wydarzenie, chcą zorganizować w sąsiedztwie warsztaty, spotkania integracyjne, wyjazdy, zajęcia […]

 • Ferie zimowe upłynęły na sportowo i wyjazdowo

  W trakcie tegorocznych ferii dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zbiczno organizowano zajęcia na hali widowiskowo – sportowej w Zbicznie. Codziennie w godzinach od 11.00 do 14.00 pod okiem trenerów prowadzone były rozgrywki w siatkówkę, koszykówkę, halową piłkę nożną, unihokeja, tenis stołowy różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe. Również […]

 • Fitness Cardio będzie nieczynne

  W dniach od środy do piątku (15-17 lutego) salka Fitness Cardio w hali widowiskowo-sportowej w Zbicznie z powodu remontu będzie nieczynna. Osobom, które posiadają karnety na ćwiczenia ich ważność zostanie przedłużona o 3 dni. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Rozmiar czcionki